Filtrovat
Obnovit filtry
Faksimile Kutnohorské iluminace
02. 08. 2022 — 31. 12. 2022

Faksimile Kutnohorské iluminace

Kutnohorská iluminace (původně titulní list z dnes neznámé chorální knihy) vznikla koncem 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Kromě uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu Českého království.

Více o výstavě
Hvězdné nebe. Sochorovi – František Kysela
08. 07. 2022 — 09. 10. 2022

Hvězdné nebe. Sochorovi – František Kysela

Výstava Hvězdné nebe mapuje prostřednictvím spolupráce královédvorského textilního továrníka Josefa Sochora a jeho synů s vůdčími osobnostmi meziválečné umělecké scény nejen osudy významné podnikatelské rodiny a její vztah k umělecké elitě, ale i počátky profese designéra – umělce spjatého s výrobou, tak jak ji známe dnes. Výstavě symbolicky propůjčila název stejnojmenná monumentální textilie Františka Kysely, zobrazující postavení nebeských těles v den vzniku samostatného Československého státu.

Více o výstavě
Kamila B. Richter – Ultima Culpa
19. 06. 2022 — 09. 10. 2022

Kamila B. Richter – Ultima Culpa

Výstava Ultima Culpa přináší pečlivě vybraný průřez uměleckou tvorbou malířky a multimediální umělkyně Kamily B. Richter od roku 2007 až po současnost. Představí autorčinu unikátní metodu založenou na přenosu dat z chybujících digitálních nosičů do média olejomalby, využívající technické postupy středověkého malířství. Vedle uceleného souboru „datových“ maleb výstava zahrnuje audiovizuální vyjadřovací polohu umělkyně – videoinstalace.

Více o výstavě
Ondřej Vicena – Pink Brýle
19. 06. 2022 — 09. 10. 2022

Ondřej Vicena – Pink Brýle

Ondřej Vicena ve své designérské práci inklinuje k historii, především paměti místa, vintage estetice a nostalgii. Jeho aktuální site-specific instalace Pink Brýle navazuje na předchozí kurátorský koncept Brejle a Okuliare, věnovaný tradici československého brýlového návrhářství v mezinárodním kontextu.

Více o výstavě
Otto Placht – MEZIZEM
19. 06. 2022 — 09. 10. 2022

Otto Placht – MEZIZEM

Tvorba i osobní život Otto Plachta se už bezmála tři desetiletí odvíjejí mezi dvěma vzdálenými místy našeho světa – mezi Čechami a Peru. Název výstavy MEZIZEM, jenž je zároveň palindromem, odráží tuto rozdvojenost i oscilaci mezi dvěma body.

Více o výstavě
Svatopluk Klimeš – Fénix
19. 06. 2022 — 23. 10. 2022

Svatopluk Klimeš – Fénix

Svatopluk Klimeš ve své tvorbě využívá již od šedesátých let práci s ohněm. Živel ohně a malba popelem mu umožňují výtvarně i metaforicky tematizovat otázku pomíjivosti a současně zanechávání stop a jejich mapování v paměti místa i dějin civilizace.

Více o výstavě
Dan Zollmann – MINJAN
08. 05. 2022 — 28. 08. 2022

Dan Zollmann – MINJAN

Termín „minjan“ pochází z hebrejštiny a označuje společenství deseti dospělých mužů, nejmenší možný počet, který je nutné shromáždit ke společné veřejné modlitbě. Minjan je zároveň název pro dvojici výstav fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem ortodoxní židovské komunity v Antverpách. A do třetice – Minjan je i titul nové knihy spisovatelky a novinářky Margot Vanderstraeten, autorky knižního bestselleru Mazl tov, vydaného v roce 2020 i v Čechách. Jedním z hrdinů nové knihy, kterou na konci května vydává opět nakladatelství Garamond, je právě fotograf Dan Zollmann.

Více o výstavě
Adéla Matasová – Metasystémy
20. 03. 2022 — 05. 06. 2022

Adéla Matasová – Metasystémy

Soustředěná, intelektuálně vyhraněná a vždy aktuální tvorba Adély Matasové patří k zásadním příspěvkům českému výtvarnému umění od šedesátých let minulého století až po současnost. Výstava Metasystémy se tematicky odvíjela od zaměření prací Adély Matasové z posledních dvou desetiletí, přičemž naznačený retrospektivní charakter této přehlídky nevycházel z tradičního chronologického řazení, nýbrž stavěl na novějších pracích a objevoval jejich analogie i v autorčiných starších realizacích.

Více o výstavě
Luděk Filipský – Intimní nezměrnost
20. 03. 2022 — 05. 06. 2022

Luděk Filipský – Intimní nezměrnost

Luděk Filipský vystudoval u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Kutné Hoře. Ve svých obrazech, kresbách a objektech soustavně zkoumá prazákladní stavební jevy světla, barvy a prostoru, které propojuje v dynamických strukturách symbolicky reflektujících přírodu, kosmos i duchovní přesahy člověka.

Více o výstavě
Zdena Šafka – Variace na lesní strunu
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Zdena Šafka – Variace na lesní strunu

Zdena Šafka vystudovala textilní výtvarnictví na VŠUP v Praze. Od roku 2005 se plně věnuje volné tvorbě, především malbě. Rozmanitou tematiku jejích výjevů spojuje vyhraněný cit pro tvarovou stylizaci, kompoziční harmonii a barevnou poetiku. Východiskem obrazových námětů jsou autorčiny důvěrné prožitky a její vědomí o zázračné podstatě světa.

Více o výstavě
Richard Loskot, Vítězslav Plavec – Pohled do prázdnoty
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Richard Loskot, Vítězslav Plavec – Pohled do prázdnoty

Výstava Pohled do prázdnoty Richarda Loskota a Vítězslava Plavce pozvala návštěvníky na dualitní, iluzionistickou cestu za poznáním formou jemného znejistění, při němž si uvědomujeme, jak snadno mohou být naše zraky ošáleny. Napřímo tak bylo možno prožít relativitu vizuálního světa a nejednoznačnost našich zažitých smyslových stereotypů.

Více o výstavě
Julie Kopová – Hybrid Landscapes
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Julie Kopová – Hybrid Landscapes

Julie Kopová (nar. 1995) svobodně a velkoryse zachází s prostředky tradičních výtvarných médií malby a kresby a čistě výtvarným jazykem v jeho abstraktní formě artikuluje své úvahy o stavu bytí, vnímání prostoru a času. Čerstvá absolventka Ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění nás zejména svým cyklem velkoformátových kreseb přesvědčila o stálé aktuálnosti klasických médií.

Více o výstavě