Filtrovat
Obnovit filtry
Adéla Matasová – Metasystémy
20. 03. 2022 — 05. 06. 2022

Adéla Matasová – Metasystémy

Soustředěná, intelektuálně vyhraněná a vždy aktuální tvorba Adély Matasové patří k zásadním příspěvkům českému výtvarnému umění od šedesátých let minulého století až po současnost. Výstava Metasystémy se tematicky odvíjela od zaměření prací Adély Matasové z posledních dvou desetiletí, přičemž naznačený retrospektivní charakter této přehlídky nevycházel z tradičního chronologického řazení, nýbrž stavěl na novějších pracích a objevoval jejich analogie i v autorčiných starších realizacích.

Více o výstavě
Luděk Filipský – Intimní nezměrnost
20. 03. 2022 — 05. 06. 2022

Luděk Filipský – Intimní nezměrnost

Luděk Filipský vystudoval u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Kutné Hoře. Ve svých obrazech, kresbách a objektech soustavně zkoumá prazákladní stavební jevy světla, barvy a prostoru, které propojuje v dynamických strukturách symbolicky reflektujících přírodu, kosmos i duchovní přesahy člověka.

Více o výstavě
Zdena Šafka – Variace na lesní strunu
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Zdena Šafka – Variace na lesní strunu

Zdena Šafka vystudovala textilní výtvarnictví na VŠUP v Praze. Od roku 2005 se plně věnuje volné tvorbě, především malbě. Rozmanitou tematiku jejích výjevů spojuje vyhraněný cit pro tvarovou stylizaci, kompoziční harmonii a barevnou poetiku. Východiskem obrazových námětů jsou autorčiny důvěrné prožitky a její vědomí o zázračné podstatě světa.

Více o výstavě
Richard Loskot, Vítězslav Plavec – Pohled do prázdnoty
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Richard Loskot, Vítězslav Plavec – Pohled do prázdnoty

Výstava Pohled do prázdnoty Richarda Loskota a Vítězslava Plavce pozvala návštěvníky na dualitní, iluzionistickou cestu za poznáním formou jemného znejistění, při němž si uvědomujeme, jak snadno mohou být naše zraky ošáleny. Napřímo tak bylo možno prožít relativitu vizuálního světa a nejednoznačnost našich zažitých smyslových stereotypů.

Více o výstavě
Julie Kopová – Hybrid Landscapes
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Julie Kopová – Hybrid Landscapes

Julie Kopová (nar. 1995) svobodně a velkoryse zachází s prostředky tradičních výtvarných médií malby a kresby a čistě výtvarným jazykem v jeho abstraktní formě artikuluje své úvahy o stavu bytí, vnímání prostoru a času. Čerstvá absolventka Ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění nás zejména svým cyklem velkoformátových kreseb přesvědčila o stálé aktuálnosti klasických médií.

Více o výstavě
Jaroslav Bejvl … za Karlínským viaduktem
20. 02. 2022 — 29. 05. 2022

Jaroslav Bejvl … za Karlínským viaduktem

Designér a přední český sklářský výtvarník Jaroslav Bejvl vytvořil přímo na míru Whiteboxu jedinečnou instalaci, která návštěvníky zavedla do magické krajiny zářícího horizontu, nad nímž zvolna plují fantomy balónů jako tiché vzpomínky na dětství.

Více o výstavě
Já je někdo jiný. Autoportrét ze sbírek GASK
07. 11. 2021 — 27. 02. 2022

Já je někdo jiný. Autoportrét ze sbírek GASK

Jak si umělec v překotně se vyvíjejícím 20. století přál být viděn a vnímán společností? Co vypovídá to, jak se na autoportrétech stylizuje, o jeho podstatě, orientaci a uvažování? Jaké strategie volí ke své prezentaci současní umělci? A může být autoportrét politickým tématem? Na mnohé z těchto otázek mohou odpovědět díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Koblihy, Vratislava Nechleby, Václava Stratila nebo Mileny Dopitové ze sbírek GASK.

Více o výstavě
Jan Stolín —  Konfigurace
17. 10. 2021 — 30. 01. 2022

Jan Stolín — Konfigurace

Výstava Konfigurace Jana Stolína představila interaktivní site-specific instalaci sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Autor aktivně pracuje s architekturou prostoru a nosnými tvaroslovnými prvky jsou mu technické komponenty: např. průmyslové ventilátory nebo sádrokartonové konstrukce.

Více o výstavě
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění
03. 10. 2021 — 16. 01. 2022

Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění

Výstava, věnovaná dvoustému výročí narození Charlese Baudelaira, umělce hledajícího cestu mezi Bohem a Satanem, básníka, který se celý život snažil vydestilovat krásu ze zla, představila vliv osobnosti a díla tohoto francouzského literáta na české umění od konce 19. století do současnosti. Výběr uměleckých děl zahrnul jak konkrétní inspirace Baudelairovými díly, tak širší, podprahové souvislosti se zásadními baudelairovskými tématy odkazujícími k jeho nejslavnější sbírce básní Květy zla.

Více o výstavě
Šimon Sýkora — Wasteland
12. 09. 2021 — 30. 01. 2022

Šimon Sýkora — Wasteland

Výstava Wasteland představila tvorbu Šimona Sýkory. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí.

Více o výstavě
Michaela Petrů — Baletka s plnovousem
12. 09. 2021 — 30. 01. 2022

Michaela Petrů — Baletka s plnovousem

Tematický cyklus obrazů Michaely Petrů Baletka s plnovousem rozpracovává detailněji různorodost sociálních vrstev dnešní společnosti s úzkou vazbou na pražskou čtvrť Karlín. Autorku zajímají konvence a stereotypy motivací, tužeb a cílů jednotlivých mainstreemových skupin i bohémských subkultur. Zesměšňuje jejich honbu za maximálním vytěžením všech příležitostí tady a teď.

Více o výstavě