Martina Skala se narodila a vyrostla na Malé Straně v Praze, vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, historii na Univerzitě Karlově a scénografii na DAMU a jako kostýmní výtvarnice pracovala pro Divadlo Rubín. V 80. letech odešla do Francie, kde pracovala pro film v oblasti dekorací, spolupracovala s Pierrem Guffroy a podílela se na filmech Miloše Formana, Romana Polańského a Henri Verneuila. Na konci 90. let se s manželem usadila v Kalifornii v USA a začala se věnovat psaní knih, ilustraci a volné tvorbě. Od roku 1991 se pravidelně vrací do Čech a udržuje vazby ke svému „výchozímu bodu“ – Malé Straně. O sobě ovšem tvrdí, že doma se cítí v sedle koně.

V sérii knih pro děti Strado & Varius se vrací do Evropy a vtipnou jemnou formou v příběhu houslisty Varia a housliček Strada propojuje slovo a obraz s tématem hudby, když se hrdinové v několika evropských městech setkávají s významnými hudebními osobnostmi. První kniha Strado & Varius (2002), kde se oba přátelé potkají, se odehrává v Paříži, druhá ze série Strado & Varius aneb Setkání s Mozartem (2003) sleduje stopy W. A. Mozarta v Praze, třetí Strado & Varius ve škole Johanna Sebastiana Bacha (2004) je spojena s mezinárodní Bachovou soutěží v Lipsku a poslední ze série Strado & Varius a léčka Rudého abbé (2005) je věnovaná Antonio Vivaldimu a Benátkám. Knihy získaly mnohá ocenění, např. Magnesii literu (2003), Sukovu cenu (2003), 3. místo Nejkrásnější knihy roku (2003), na knižním veletrhu ve Frankfurtu byly ilustrace součástí výstavy The best books in Children Literature in the World a série vyšla v sedmi jazykových mutacích. Následující kniha Medvídek Kuma (2009) a také dvě poslední publikace pro děti ve formě komiksu My name is Čičák (2019) a Cesta praštěné slepice za štěstím (2020) jsou o cestách, cestování a míchání kultur. Skala své příběhy vymýšlí na poli literárním i výtvarném současně. Vedle toho ilustrovala řadu knih jiných autorů.

Ve své poslední knize To je má země Dinétah (2022) přesouvá pozornost z dětského imaginárního světa do imaginárního světa dospělých. Popisuje zde své dobrodružné výpravy do indiánských rezervací kmene Navaho na hranici států Arizona a Utah. Díky své schopnosti konkurovat indiánům v nespoutané jízdě na koních získala důvěru a možnost proniknout do světa původních obyvatel Ameriky a jejich kultury. Avšak střet s moderní civilizací otevírá otázky i její vlastní identity. V kultuře Navaho autorka našla inspiraci k malbě, která současně výtvarně doprovází psaný příběh. Tato autorčina část tvorby, jejíž náměty se vztahují k indiánským legendám a mýtům, je na výstavě prezentována tisky původně olejových obrazů a imagiárních map. Tvorba Martiny Skaly pro děti i pro dospělé odráží její VOYAGE a opakovaně se obrací k otázce identity v rozmanitém kulturním světě. Hledá souvislosti a nalézá propojení.