Zahrady GASK s otevřenými travnatými plochami a bohatou výsadbou v kombinaci s vodní plochou zpříjemňují pobyt návštěvníkům.

Otevřenost areálu a jeho dobrá přístupnost je umožněna řadou vstupů, z nichž nejvýznamnější je schodiště přiléhající ke stěnám bastionu na jižní straně areálu. Bastion umožňuje pohyb po jednotlivých výškových úrovních s možností zastavení a pozorování chrámu sv. Barbory z dosud nepoznaných míst.

Významnou součástí zahrad je projekt GASK pod širým nebem, který představuje sochy či prostorové instalace umělců zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazemAlej světců nebo na současných či připravovaných výstavách.

Zahrady GASK je možné využít také komerčně. Lze si je pronajmout buď společně se štábním domkem, nebo samostatně. Hodí se pro pořádání velkých akcí, ať už jsou to koncerty, nebo promítání.