Edukační programy pro mateřské školy

Edukační programy pro mateřské školy

Pro školní rok 2022/2023 nabídka celkem 21 edukačních programů pro žáky mateřských škol je rozdělena do tří balíčků s ústředními motivy – rozvoj emoční inteligence, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy pokrývají všech pět vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání a pět klíčových kompetencí.

Více o programu
Edukační programy pro první stupeň základních škol

Edukační programy pro první stupeň základních škol

Nabídka celkem 22 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Více o programu
Edukační programy pro druhý stupeň základních škol

Edukační programy pro druhý stupeň základních škol

Nabídka celkem 25 edukačních programů pro žáky druhého stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Více o programu
Edukační programy pro střední školy

Edukační programy pro střední školy

Nabídka celkem 27 edukačních programů pro středoškolské studenty je rozdělena do pěti balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění, odkaz barokní doby a využití anglického jazyka v reflexi umění. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Více o programu
Edukační programy pro ZUŠ

Edukační programy pro ZUŠ

Nabídka celkem 19 edukačních programů pro žáky základních uměleckých škol je rozdělena do tří balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Více o programu
Edukační programy pro speciální základní školy

Edukační programy pro speciální základní školy

Nabídka celkem 13 edukačních programů pro žáky speciálních základních škol je rozdělena do dvou balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity a reflexe ročních milníků. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii a v každé složce zohledňují specifické potřeby školní skupiny a jednotlivců.

Více o programu
Edukační programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Edukační programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly v roce 2017 čtyři haptické přepisy děl ze sbírek GASK. Programy jsou navrženy pro věkově homogenní skupiny maximálně 10 osob. Do tvůrčího setkání s výtvarnými etudami jsou s důrazem na využití kompenzačních činitelů zapojeny prvky dramatiky a muzikoterapie.

Více o programu
Akreditované kurzy pro pedagogy

Akreditované kurzy pro pedagogy

GASK – Galerie Středočeského kraje disponuje od roku 2021 akreditací MŠMT. Za Lektorské centrum GASK Vám proto můžeme předložit nabídku akreditovaných kurzů pro pedagogy. Vzdělávací programy jsou koncipovány jako soubory aktivit, které přinášejí inspiraci, jak využít výtvarného umění a výtvarné tvorby ve výuce napříč vzdělávacími obory.

Více o kurzech pro pegagogy