Edukační programy pro mateřské školy

Edukační programy pro mateřské školy

Aktuální nabídka pro žáky mateřských zahrnuje 9 edukačních programů koncipovaných do druhého patra stále expozice GASK, k budově jezuitské koleje a ke dvěma proměnným výstavám. Dílčí aktivity jednotlivých programů pokrývají všech pět vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání a pět klíčových kompetencí.

Více o programu
Edukační programy pro první stupeň základních škol

Edukační programy pro první stupeň základních škol

Nabídka celkem 9 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol zahrnuje programy situované do končící stálé expozice GASK, do budovy jezuitské koleje a do dvou proměnných výstav. Ústředními cíli našich programů je rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi. Jednotlivé programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Více o programu
Edukační programy pro druhý stupeň základních škol

Edukační programy pro druhý stupeň základních škol

Nabídka 5 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol zahrnuje programy situované do končící stálé expozice GASK, do budovy jezuitské koleje a do výstavy roku. Ústředními cíli našich programů je rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi. Jednotlivé programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Více o programu
Edukační programy pro střední školy

Edukační programy pro střední školy

Nabídka edukačních pro středoškolské studenty zahrnuje na druhé pololetí školního roku 2023/2024 celkem 5 programů zaměřujících se na rozvoj emoční inteligence, podporu kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexi historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii. Programy jsou situovány do končící stálé expozice, budovy jezuitské koleje a výstavy roku.

Více o programu
Edukační programy pro ZUŠ

Edukační programy pro ZUŠ

Nabídka celkem 9 edukačních programů pro žáky základních uměleckých škol podporuje rozvoj kulturní kompetence, kompetence k umělecké komunikaci i kompetence osobnostně-sociální. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity komplexně rozvíjející především schopnost recepce a reflexe výtvarného umění a v dílčích aktivitách přispívající k rozvoji výtvarné tvorby.

Více o programu
Edukační programy pro speciální základní školy

Edukační programy pro speciální základní školy

Aktuální nabídka celkem 8 edukačních programů pro žáky speciálních základních škol si klade za cíl podpořit rozvoj emoční inteligence, vizuálního vnímání a kreativitu. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, jemnou motoriku, estetické vnímání, tvořivost a empatii a v každé složce zohledňují speciální potřeby každého jednotlivce ve skupině.

Více o programu
Akreditované kurzy pro pedagogy

Akreditované kurzy pro pedagogy

GASK – Galerie Středočeského kraje disponuje od roku 2021 akreditací MŠMT. Za Lektorské centrum GASK Vám proto můžeme předložit nabídku akreditovaných kurzů pro pedagogy. Vzdělávací programy jsou koncipovány jako soubory aktivit, které přinášejí inspiraci, jak využít výtvarného umění a výtvarné tvorby ve výuce napříč vzdělávacími obory.

Více o kurzech pro pegagogy