0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro střední školy

Edukační programy pro střední školy

Edukační nabídka pro středoškolské studenty zahrnuje 2 programy, obsahující aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii. Programy jsou situovány do budovy jezuitské koleje a výstavy roku.

Disegno Interno - Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer1 program

Disegno Interno

Surrealista Jan Švankmajer je významným tvůrcem na poli kinematografie, výtvarného umění, literatury a divadla. Přesto odmítá, aby byl označován za umělce a jeho tvorba za umění. Příčinou je jeho pojetí surrealismu, který není pro autora uměním, ale životním postojem a způsobem myšlení.
Komentovaná prohlídka představí studentům středních škol na stěžejních dílech Jana Švankmajera magický rozměr tvůrčího procesu a autentickou transformaci hlubin autorových zážitků.

DÉLKA PROGRAMU: 45-60 minut

Komentované prohlídky je možné objednat na termín od 5. března do 28. června 2024.

Tvář baroka1 program

Baroko nejen na oko

Komu a k čemu sloužila jezuitská kolej? Edukační program s výtvarnými aktivitami provede studenty stručnou historií jezuitské koleje v Kutné Hoře. Aktivity studentům jednoduše přiblíží a vysvětlí architektonické prvky období baroka. Současně jim přiblíží hlavní poslání jezuitů, kteří se na svých misijních výpravách setkávali s novými druhy rostlin, zkoumali je a zaznamenávali do herbářů. Jezuitští apatykáři pak na základě těchto znalostí připravovali léčiva, která pomáhala nemocným. Studenti se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

Klíčová slova: historie, baroko, architektura, léky, zdraví, rostliny, hudba

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, dramatická výchova, hudební výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchovavýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

Výstava/expozice: budova jezuitské koleje

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 28. června 2024.