0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro střední školy

Edukační programy pro střední školy

Nabídka celkem 27 edukačních programů pro středoškolské studenty je rozdělena do pěti balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění, odkaz barokní doby a využití anglického jazyka v reflexi umění. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Stavy mysli4 programy

První balíček podporuje rozvoj vizuálního vnímání a emoční inteligence. Klíčovou motivací tohoto konceptu, vycházejícího ze stálé expozice GASK, je skutečnost, že rozvoj emoční inteligence je cestou k umění mezilidských vztahů ve všech oblastech života.

Jazz jde GASKem

Co je to hudba? Vyjadřuje něco? Jak na nás působí? Umělec Zdeněk Kirchner dokázal ztvárnit jemné i energické jazzové pasáže v malbě Jazz. Program s hudebními, pohybovými a výtvarnými aktivitami ukáže studentům blízké spojení hudby a výtvarného umění a jejich obousměrný vliv.

#hudba #pohyb

Paní Charita

Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, poznávat velké i malé zkušenosti, odhadovat vztahy mezi lidmi a povídat si o barvách.

#barvy #plochy #linie #lidé #dobročinnost #portrét

Všední gesto

Dokážeme se domluvit beze slov? Bez psaní? Bez telefonu? Čím bychom mohli běžné prostředky k dorozumívání nahradit? Umělkyně Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka a využívá k tomu svérázné techniky. V programu studenti zkoumají všední gesta a momenty a experimentují s dorozumíváním i beze slov.

#lidské tělo #pocity

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program k obrazu Kolovrátkář zavede studenty do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.

#geometrie #lidská postava #lidé kolem nás

Galerie školou8 programů

Programy druhého balíčku vznikly s důrazem na mezipředmětové vazby vzdělávacích oborů Umění a kultura s obory Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost a Člověk a příroda. Výchozím bodem je kreativita, jejíž rozvoj je neodmyslitelnou podmínkou plného vnímání našeho světa.

Cesta do pralesa

Jak může naše jednání ovlivnit dění na druhém konci světa? Jaký vliv mají na člověka jiné kultury? Co nám jejich poznání může přinést? Český malíř Otto Placht žije s indiánským kmenem v amazonském pralese a ve své tvorbě spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Prostřednictvím obrazu Tráva se studenti přenesou do hlubin pralesa a vlastní tvorbou znázorní bohatství, o které můžeme přijít nezodpovědností vůči planetě.

 

Vzdělávací obory: Člověk a společnost, Člověk a příroda

#cestování #prales #příroda #energie #magie #ekologie

Paprsky světla

Světlo i tma přicházejí vždy ve svůj přesný čas. Jak proniká světlo tmou? Jak se dá zobrazit? Studenti si prostřednictvím pokusu vyzkouší šíření světla z bodového zdroje. Dílo Obraz Luďka Filipského a vlastní tvorba pomůže studentům uvědomit si, že světlo není jenom předmětem zkoumání fyziků, ale můžeme v něm nalézt hluboké duchovní poznání.

 

Vzdělávací obor: Člověk a příroda

#světlo #stín #tma #paprsky

Řádná náhoda

Jak nás ovlivňuje náhoda nebo naopak předem připravený řád? Co je to struktura a linie? Zdeněk Sýkora došel ve svých malbách od realistických obrazů až ke geometrické abstrakci a využíval ve své tvorbě matematické principy. Studenti si vyzkouší vznik obrazu netradičním náhodně-řádným způsobem.

 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace

#geometrie #řád #náhoda #závislosti a vztahy

Na vlně ne/normálnosti

Co to jsou předsudky? Kde se berou? A jak nás ovlivňují? Jaké mohly existovat předsudky v době těžkého socialismu u nás? Čím mohly být determinovány? Studenti se seznámí s tvorbou Jaroslava Vožniaka. Stanou se součástí performance na způsob dadaistického kabaretu po vzoru výtvarné skupiny Šmidrů, k níž patřil právě i Vožniak. Toho celý život v jeho tvorbě provázela jakási „šmidří“ absurdní divnost, která odrážela nejen iracionální a panoptikální klima tehdejší české společenskopolitické scény.

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

#společnost #subkultura #předsudky

Pod povrchem

Je to jen obyčejný kámen? Jiří John ve svých dílech často zobrazoval nerosty a horniny skryté pod povrchem země. Objevoval nenápadnou krásu kolem nás, tu, která je na první pohled neviditelná. Johnovo typické zachycení různých vrstev a využití jemné šrafury studentům poodhaluje, co se může skrývat pod povrchem, v přirozených předmětech kolem nás, ale i v nás samotných.

 

Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost

#příroda #země #horniny #nerosty #vrstvy

Geometrie z galerie

Co všechno se nám vybaví, když se řekne čtverec? Co všechno může ze čtverce vzniknout? Jak složité nebo naopak jednoduché může být hledání čtverce? Tvorba Jana Kubíčka je založena na vášni pro tento základní a dokonalý geometrický tvar a na střídmé kombinaci černé, bílé a modré. Studenti prostřednictvím akcí se čtvercem poznají nevšední spojení matematických postupů a výtvarné tvorby.

 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace

#čtverec #konstrukce #geometrie

Libo-li novou hlavu?

Je fascinující, jak funguje naše hlava. Vždyť bez ní by nemohl pracovat zbytek našeho těla. Co všechno je schopná si zapamatovat? Co všechno se umí naučit? Co si dokáže představit? A co když se tyto a jiné další schopnosti a dovednosti propojí s pozoruhodným světem umění? Schopnost Theodora Pištěka dávat předmětům nové významy a vytvářet nové příběhy zavede studenty do vnitřního světa jejich vlastní hlavy i hlav jiných lidí.

 

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace

#ready-made #fantazie #příběh

Krotitel ohně

Co může způsobit jedno mávnutí motýlího křídla? Může toto jedno mávnutí ovlivnit dění na druhém konci světa? Studenti prostřednictvím díla Svatopluka Klimeše řeší problematiku klimatických změn. Pomocí křehkého a pomačkaného papíru otevírají problematiku věčně se opakujícího procesu vznikání a zanikání.

 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost

#ekologie #efekt motýlích křídel #muchláž #pal-art

Po/kroky umění/m8 programů

Uměnovědný balíček programů se zaměřuje na témata od první světové války po dnešek. Cílem zvolené kombinace programů je představit studentům v běhu desetiletí dějiny umění jako prostředek reflexe komplikovaných událostí 20. století.

Tělem i duší

Co všechno můžeme vyčíst z pomníků, které vídáme v ulicích měst? Ladislav Šaloun je známý jako autor pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Prostřednictvím rozsáhlého souboru Šalounových děl, o který GASK pečuje, se studenti seznámí s uměním ve veřejném prostoru, pokusí se interpretovat některé z Šalounových soch, vcítí se do historických osobností a vše vyjádří vlastní sochařskou tvorbou.

 

Období: 1. republika

#sochařství #veřejný prostor #výraz #řeč těla #emoce #pomník

Pražský chodec

Kdo je tajemným pražským chodcem? Jaké myšlenky se mu honí hlavou? Na jaké otázky hledá odpověď? Dílo Pražský chodec Františka Hudečka seznámí studenty s avantgardou, se spojením výtvarného umění a literatury, architektury, hudby, divadla i vědy a techniky. Stejně jako tehdejší umělci získají i oni prostor pro své myšlenky a vyjádření svých představ a tušení.

 

Období: meziválečné

#avantgarda #poetismus #Vítězslav Nezval #koláž

Kůň drásaný lvem

Co se skrývá v kýmsi zapomenutém kufříku? Komu asi patřil a do jaké doby nás přemístil? Co symbolizuje lev a co kůň? Studenti se seznámí se životem Emila Filly a procítí jeho životní vzestupy i pády. Pokusí se interpretovat jeho dílo a vlastní výtvarnou aktivitou je přetvořit tak, aby exprese zobrazené historické události získala pozitivní vývoj. Jaký by historie získala směr a kde bychom byli dnes?

 

Období: 2. světová válka

#expresionismus #symbolika #Mnichovská dohoda

Zastřelený

Jak se může spletitá historie promítat v jednoduché základní formě? Může být zvolený materiál nositelem pocitů? Může nekonkrétní zobrazení sochy zobrazovat konkrétní událost? Studenti budou společně hledat příběhy, které se mohou zhmotňovat v díle Olbrama Zoubka, interpretovat sochu Zastřelený a společně se pokusí hledat vlastní příběhy.

 

Období: 50. léta 20. století

#hmota #forma #obsah #emoce #procesy 50. let

Světlo jako naděje

Jak čin Jana Palacha zasáhl dnešní dospívající generaci? Může být současnou společností vůbec pochopen? Jak se mohl Jan Palach cítit, když se uchýlil k tak radikálnímu kroku? Jak jej vnímala tehdejší společnost? Nad dílem Jiřího Sozanského si studenti odpoví na tyto a další otázky, seznámí se s rokem 1969 a událostmi kolem Jana Palacha. Cílem programu je přinést podnětnou úvahu nad aktuálním významem historických událostí pro dnešní společnost.

 

Období: 60. léta 20. století

#pražské jaro #okupace #společnost #svědomí

Tanec v barvách

Jaké stavy mysli zažíváme? Umíme je vyjádřit nejen slovy nebo výrazem tváře, ale také pohybem? I na tyto otázky si odpovídal při své práci umělec Rudolf Němec, který svou akční tvorbou reagoval na dobu a na aktuální stav své mysli. Studenti rozkryjí obsah Němcova díla a naváží na něj výtvarnou aktivitou.

 

Období: 70. léta 20. století

#figura #aktuální stav #barvy #stav mysli

Rezignace

Jak události roku 1989 změnily životy českých umělců? A jak se promítly do jejich tvorby? Co je to rezignace? Jak se může projevit u jednotlivce? A v celé společnosti? Studenti projdou labyrintem událostí let 1968 až 1989 a dozví se, jak zasáhly do osudu malířky Květy Válové. Prostřednictvím jejího díla a vlastní tvořivou aktivitou si uvědomí, jak každý člověk může ovlivnit svou cestu životem a jak aktivní přístup jednotlivců a jejich vzájemná spolupráce mohou vést k vítězství celé společnosti.

 

Období: 80. léta 20. století

#rezignace #sametová revoluce #normalizace #aktivita #labyrint #cesta #vítězství

Velký finanční skandál

Jsou peníze hydra? Je člověk dobrým, jen dokud nezačne jít o prachy? Co je to finanční krize 90. let v České republice? Vladimír Merta v cyklu Velký finanční skandál vytvořil technikou enkaustiky a s použitím amerických centů a československých desetihaléřů ojedinělou kritickou reflexi kapitalismu a nových společenských poměrů. Ale čas pokročil dále, a proto se zamyslíme nad hořkostí odkazu řetězových krachů bank, co v naší společnosti zanechal a co se naopak mění v nejmladší generaci.

 

Období: 90. léta 20. století – současnost

#porevoluční finanční krize

Art is COOL3 programy

This English-language package combines the educational areas of Art and Culture and Language and Language Communication (specifically the study of the English language) – two vital and enriching parts of our lives. The programme’s goal is to offer students the chance to make practical use of a foreign language while sharing their experience form a work of art and discussing the circumstances under which it was made.

Everyday gesture

In her work, Adriena Šimotová depicts people and the human body using distinctive techniques such as crumpling, cutting, and layering paper or textiles, or printing all or part of the human body. But her goal is not to perfectly capture the human form; instead, she aims to represent the inner world of people, their essence.
Drawing inspiration from her work, we will discuss our everyday activities and nonverbal communication. We will explore whether we can make ourselves understood without words, we will discover our everyday gestures, and then we will capture them together on paper in the studio.

Orderly chance

We will use the paintings of Zdeněk Sýkora to explore his artistic development from realistic painting all the way to works of geometric abstraction. Students will learn how to create paintings in unconventional ways and will engage in activities that introduce them to the world of structures and lines. Working in groups, participants will use both chance and a predefined order to create works of their own. These activities promote the imagination and the no less important ability to cooperate with others.

Dancing in Colours

What states of mind do we experience? Can we express them not only in words or facial expressions, but also by movement? The artist Rudolf Němec also answered these questions in his work. With his action work he reacted to his time and his current state of mind. Students uncover the content of his work and follow it with their own artistic activity.

Tvář baroka3 programy

Pátý balíček představuje sídlo GASK, tedy monumentální jezuitskou kolej s téměř 400 let dlouhým příběhem. Programy představují hlavní prvky a myšlenky barokní epochy, s lehkostí podanou složitou historii kutnohorské koleje a jejích prvních obyvatel.

Mise za poznáním

Kdo byli a jsou jezuité? Čemu sloužila jezuitská kolej? Jezuité jsou známí svým postojem ke vzdělávání a kladným vztahem k interdisciplinárním přesahům. Také jejich misijní činnost nezanedbatelně ovlivnila místa, kde působili. Co do těchto míst přinesli? Jaké by to bylo, kdybychom se ocitli v nové, ještě neprobádané zemi? Studenti se seznámí s jezuitským řádem, s misijními cestami jezuitů a jejich posláním, zaměřeným především na vzdělávání.

#baroko #jezuité #misie #vzdělávání

Vita brevis, ars longa

Život je krátký, umění trvá. Právě tato věta je zvěčněna ve štukové výzdobě jezuitské koleje. Často bývají slovu umění přisuzovány pouze jeho výtvarné a hudební polohy, ale nesmíme opomíjet ani ty divadelní a literární. Vždyť právě jezuité byli nakloněni prvkům dramatizace ve vzdělávání. Umění je nutno vnímat všemi smysly, protože všechno souvisí se vším. Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími prvky barokního umění, jako jsou temnosvit, optický klam, pohyb, řád, symetrie, dynamika, nebo třeba emoce.

#baroko #jezuité #umění (malířství, sochařství, literatura, divadlo) #refektář

Nic není dílem náhody

Ale co když…  Jezuité byli všestranně založení a velmi vzdělaní. Silná víra v Boha, ale i ve vědu z nich učinila všestranné osobnosti.  Jedním z oborů, ve kterém vynikali, byla farmacie. Své dovednosti aplikovali nejen na členy řádu. Kutnohorským obyvatelům města poskytovali léčiva, která vznikala pod rukama zkušených jezuitských apatykářů. Na svých misijních výpravách se setkávali s novými druhy rostlin, které zkoumali a zaznamenávali do herbářů. Co je lék a kde se bere? Studenti se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

#baroko #jezuité #lékárna #rostlinopis