Vratislav Karel Novák (1942–2014) byl sochařem, tvůrcem autorského šperku a pedagogem. Jeho tvorba se vymyká jednoznačné kategorizaci; přesahuje hranice jednotlivých oborů a představuje tak zcela svébytný fenomén v českém umění od konce 60. let 20. století. Geometrická racionalita konstruktivismu se v jeho díle konfrontuje a prolíná se subverzní ironičností, tvrdost či ostrost kovu a skla se zranitelnou smyslností lidského těla. Novákovy sochařské objekty jsou mnohdy kinetické či přímo interaktivní, ztělesňují autorovy úvahy nad „kosmologickým hodinovým strojem“ v důvěrném dialogu s konkrétní skutečností diváka. Jeho nejznámější realizací je Metronom (1991) trvale instalovaný na pražské Letenské pláni na místě někdejšího Stalinova pomníku.

Přehlídka v GASK, která se představí hned ve třech výstavních prostorech – v Blackboxu, v Přesazích grafiky a ve Whiteboxu, přinese výběr z díla tohoto autora připravený galerii „na míru“ – od monumentálních realizací v autorských fotografiích, přes kinetické objekty až po komorní soubor šperků. Na tomto projektu odborně spolupracují autorova dcera PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D., kurátorka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, a autorova manželka doc. M.A. Ludmila Šikolová, pedagožka na Katedře designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

S výstavou bezprostředně souvisí umístění Novákovy kinetické ocelové sochy Planety – Kruhy (návrh 1996, realizace 2009) na místě bývalé barokní vápenky za jezuitskou kolejí v rámci programu GASK pod širým nebem.

V našem GASK SHOP najdete zajímavé publikace a pohlednice spjaté se jmény V. K. Novák. K dispozici jsou také na našem e-shopu: https://bit.ly/3wjZEx4