V roce 1999 ukončila magisterská studia dějin umění na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.

V průběhu studia se věnovala lektorské praxi a přípravě programů pro handicapované v Národní galerii v Praze.
Po ukončení studií pracovala do roku 2007 v Obecním domě v Praze jako produkční a kurátorka výstav. V letech 2013–2019 působila ve Východočeské galerii v Pardubicích na pozici kurátorky sbírky plastiky a zástupkyně ředitelky. Kurátorkou GASK je od roku 2020, má na starosti sbírku kresby.

Věnuje se umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století, poválečné architektuře a designu. Jako kurátorku ji zajímá problematika galerijní edukace a otevřeného přístupu ke všem skupinám návštěvníků.