Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence

Jak již samotný název Stavy mysli / Za obrazem naznačuje, stálá expozice Galerie Středočeského kraje není pojata klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ sledu děl řazených podle časové či slohotvorné posloupnosti je koncepční stavba expozice založená na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka. Východiskem jsou tematické „dvojice“ – protichůdné či doplňující se –, ke kterým se vystavená díla mohou vztahovat (například samota/přátelství, rovnováha/napětí, odcizení/meditace). Vzniká tím „polemický prostor“ mezi dvěma vyhraněnými polohami duševního světa. Jde tu především o to, aby diváci porozuměli uměleckému projevu jako něčemu, co promlouvá k nadčasově aktuálním rovinám lidské existence.

Umění zde proto není prezentováno jako něco historicky uzavřeného, ale jako živé svědectví, které je schopno nás bezprostředně oslovovat bez ohledu na časový odstup a kulturní nebo národní odlišnosti. Proto konfrontujeme díla z různých historických období – chceme, aby lépe vyniklo jejich podstatné lidské sdělení, přesahující konkrétní dobu či styl. Věříme, že díky tomu budou naši diváci schopnější odkrývat pro sebe to, co vlastně leží „za obrazem“, na pomyslné druhé straně plátna…

Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotvářejí „náladu“ jednotlivých prostorů krátké citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání daného tematického okruhu. Jsou to výmluvné postřehy výtvarníků, filosofů, spisovatelů a hudebníků. Tímto přístupem chceme docílit podnětného prostředí, kde návštěvník najde mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu „hotových“ tvrzení, ale hlavně v podobě otázek, na něž je třeba hledat odpovědi.

Od prosince roku 2017 se expozice představuje ve zcela aktualizované podobě. Vedle řady obměn sbírkových děl je obohacena novými dlouhodobými zápůjčkami, nově vybranými aforismy k jednotlivým okruhům i dvěma novými dvojicemi stavů mysli: nezávislost/posedlost a idealismus/cynismus. Jde také o tzv. intervence neboli cílené vstupy současných umělců, kteří reflektují konkrétní tematické okruhy jinak než cestou „klasických“ výtvarných postupů – například prostorovou instalací nebo digitálními médii, tvůrčími prostředky neodmyslitelně spjatými s dnešní tvůrčí citlivostí.

Expozice Stavy mysli / Za obrazem se vyvíjí v úzké spolupráci s Lektorským centrem GASK; v rámci programu „GASK bez bariér“ připravilo Lektorské centrum k inovované expozici rozšířený soubor haptických přepisů vystavených obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audioprůvodce stálou expozicí a jezuitskou kolejí.

Jedinečně koncipovaná sbírková prezentace Stavy mysli / Za obrazem, která v roce 2015 vyhrála prestižní národní cenu Gloria musaealis, představuje kvalitní i podnětná umělecká díla zasazená do velkorysých, vzdušných a elegantních síní a chodeb jezuitské koleje, s nimiž přímo rozmlouvají. Diváci mají jedinečnou možnost prožívat vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními interiéry a v neposlední řadě – díky výhledu z oken jezuitské koleje – mezi výstavními prostory a krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory.

Richard Drury

Na konci června 2024 dostane stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem po deseti letech úplně novou podobu. Než se tak stane, mají návštěvníci naší galerie poslední možnost užít si stálou expozici v celé její současné kráse. Její uzavření proběhne ve dvou fázích. 31. prosince (15:00) bude uzavřeno první patro a 3. března i patro druhé. Přijďte si užít poslední týdny Stavů mysli! Podrobnosti najdete ZDE.