Richard Frederick Drury (*1967 Scarborough, North Yorkshire, Anglie) je výtvarný kritik a historik umění, kurátor moderního a současného umění, galerijní pracovník, překladatel, redaktor a vysokoškolský pedagog.

V letech 1980–1986 Drury absolvoval soukromou internátní školu Christ’s Hospital, Horsham, West Sussex, kde
složil maturitní zkoušku z ruštiny, francouzštiny a dějin umění. Vystudoval rusistiku a bohemistiku na Corpus Christi College, Cambridge University (prof. Karel Brušák) a složil zkoušky z české literatury, ruského jazyka a interdisci-
plinárního uměleckohistorického a literárního oboru evropské avantgardní kultury 1914–1939 (1990 BA, 1993 MA).

Po přestěhování do Prahy v letech 1991–1992 pracoval jako překladatel v redakci časopisu Ateliér. V roce 1992 nastoupil jako asistent kurátora do tehdejší Středočeské galerie v Praze (od r. 1993 České muzeum výtvarných umění
v Praze – dnes GASK). Od roku 1995 byl kurátorem sbírky grafiky a kresby, od r. 2000 kurátorem sbírky plastiky,
v letech 2008–2009 zastával funkci odborného náměstka ředitele. Po změně vedení svou činnost v galerii ukončil.

V letech 2010–2012 byl zástupcem ředitele pro uměleckou, výzkumnou a vývojovou činnost v Ústavu umění a designu (dnes Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara) Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2011–2013 zde přednášel dějiny umění 20. století.

Po další změně vedení Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře se do ní v roce 2013 vrátil a v roce 2014 se stal vedoucím jejího uměleckého oddělení. Téhož roku spolu s kolegy z uměleckého oddělení vytvořil novou koncepci stálé expozice GASK s názvem Stavy mysli / Za obrazem. Ta za novátorský přístup získala v roce 2015 prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku. Inovovaná podoba expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny
a intervence
(2017) je obměněna a aktualizována intervencemi současného umění. Richard Drury je kurátorem podsbírek malby a grafiky GASK, odborně se zaměřuje mj. na uměleckou generaci 70. let 20. století a na moderní
a současnou grafiku.