Veronika Zikmundová absolvovala výtvarnou výchovu a muzejní a galerijní pedagogiku na Univerzitě Palackého
v Olomouci.

V Lektorském centru GASK působí od roku 2018. Ve své práci edukátorky se věnuje školním skupinám, výtvarným dílnám pro děti a mládež a skupinám návštěvníků se specifickými potřebami.