Entrée je reprezentativní expozicí vítající návštěvníky Galerie Středočeského kraje – jak jinak než prostřednictvím uměleckých děl. Entrée předkládá výběr třinácti monumentálních sochařských objektů od dvanácti významných autorů české výtvarné scény, jejichž práce se staly součástí sbírek GASK převážně v posledních několika letech, anebo se o jejich získání uvažuje. Entrée je přehlídkou aktuálního uměleckého projevu jak etablovaných tvůrců, tak i osobností nejmladší generace.

Entrée částečně navazuje na předchozí výstavu Alej světců a současně předjímá koncept nové stálé expozice, jež se veřejnosti představí v červnu roku 2024.

Výstava vznikla v úzké spolupráci s architektem Emilem Zavadilem.