Mgr. Veronika Marešová (*1976) žije a pracuje v Kolíně a Kutné Hoře. Vystudovala PF UJEP v Ústí nad Labem a v roce 2019 započala doktorandské studium Vizuální komunikace na FUD UJEP tamtéž. Opakovaně kurátorsky participovala na fotografickém festivalu Funkeho Kolín a v roce 2003 byla jeho hlavní organizátorkou. V roce 2004 založila soukromou Minigalerii U Zlaté štiky v Kolíně, kde uspořádala přes padesát výstav současné české malby, kresby a grafiky.

Od roku 2011 působí v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře jako kurátorka se zaměřením na současnou malbu, grafiku, design, fotografii a nová média. V letech 2012–2014 byla vedoucí kurátorského oddělení GASK. Při svých výstavních projektech úzce spolupracuje s uměleckými univerzitami a institucemi v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně a Ústí nad Labem. Její zahraniční spolupráce je svázána především s ZKM – Zentrum für Kunst und Medien v Karlsruhe (s prof. M. Bielickým a prof. P. Weibelem). Od roku 2014 vykonává v GASK funkci sbírkové kurátorky, věnující se podsbírce Fotografie a nová média.

V roce 2019 založila designérskou prodejní přehlídku JARO – DESIGN – GASK a ADVENT – DESIGN – GASK, vázanou na výstavní program WHITEBOXu (design s přesahem do volné tvorby a site-specific instalace) a galerijní platformu DESIGNSHOPu.

Podílí se také na exteriérovém projektu v jezuitských zahradách galerie – GASK pod širým nebem. V rámci tohoto projektu kurátorovala např. monumentální site-specific instalaci Dešťová stěna IV na bastion jezuitské koleje od významné multimediální umělkyně Adély Matasové.

Součástí práce V. Marešové je také editorská a publikační činnost. Pod její dikcí vzniklo přibližně dvacet katalogů a monografií věnovaných současné umělecké tvorbě a designu. Přispívá aktivně i do odborných kulturních periodik.