Jaroslav Bejvl mladší patří mezi přední české sklářské výtvarníky. Jeho díla objevným a osobitým způsobem spojují sklo se světlem a progresivními technologickými inovacemi. Jeho jméno je světovou značkou nejen v oboru náročných realizací pro architekturu a v návrzích originálních svítidel, která mají na kontě mnoho zahraničních i domácích ocenění. Pozornost přitahuje i jeho méně známá volná tvorba, která pokrývá široké spektrum realizací od světelných site-specific instalací až po solitérní sochařskou práci se sklem. Zároveň je uznávaným specialistou v oboru restaurování historických svítidel, kde úspěšně zúročuje dlouholeté zkušenosti z praxe i detailní znalost stylových, historických a technologických stránek umělecké i řemeslné práce.

Základy získával od dětství v tatínkově ateliéru – lásku k řemeslu, materiálu i výtvarné nadání podědil a dík úzké spolupráci s otcem na významných domácích i zahraničních zakázkách navázal na jeho umělecký odkaz i řemeslné mistrovství. Ve své vlastní práci vstupuje do dialogu s vynikající tradicí českého poválečného ateliérového skla, využívá historii jako tvůrčí impuls a zároveň s invencí drží krok s aktuálními technologickými novinkami – vizionářsky experimentuje nejen s novými materiály a postupy, ale i s novými technologiemi.

Site-specific instalace … za Karlínským viaduktem je pozváním do snové krajiny, z níž se vynořují vzpomínky na dětství, prchavé fantomy tvarů i světelné zážitky. Mezi střípky kaleidoskopu vjemů a prožitků zaujímají výjimečné místo krajiny a svět Kamila Lhotáka. Jeho obrazy vyplouvají z hlubin času a zhmotňují se světlem jako záblesky, pohledy nebo zastavení v materiálu skla. Objímá je výrazná linie zářícího horizontu, nad níž majestátně a tiše plují fantomy balónů a vzducholodí. Šikmé paprsky světla evokující podvečerní záři zapadajícího slunce kreslí ostře jako filmový reflektor. Dopadají na skleněné objekty a připomínají skleněné kuličky, barevné střípky a poklady z hlubin kapes – atributy touhy a klukovských dobrodružství. Zpátky v čase se vrátit nelze, lze však s trochou nostalgie evokovat pocit, atmosféru a zároveň obdiv k odvážným snům, k lidským schopnostem i technice samé.

Jaroslav Bejvl (*1967) po studiích skla na umělecké průmyslovce v Kamenickém Šenově a po soukromém studiu sochařství absolvoval zásadní stáž ve studiu legendy amerického designu Dalea Chihulyho v americkém Seattlu. Od konce devadesátých let pracoval jako designér (posléze šéfdesignér a umělecký ředitel) společnosti Preciosa Lighting. V roce 2016 založil vlastní značku Bejvl Design Studio, pod níž realizuje své umělecké projekty a spolupracuje s různými domácími i zahraničními výrobci jako designér.

Doprovodný program:
Komentovaná prohlídka s umělcem a kurátorkou proběhne v sobotu 9.4. 2022 v 15:30.

www.bejvl.com