O nás

GASK – Galerie Středočeského kraje sídlí v jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.  Jako instituce vznikla v roce 1963 pod názvem Středočeská galerie, v letech 1993-2009 pokračovala jako České muzeum výtvarných umění v Praze a pod názvem GASK – Galerie Středočeského kraje existuje od roku 2009.

V prostorách tří traktů ve dvou patrech jezuitské koleje probíhají výstavy proměnné a nachází se tu i  nová stálá expozice naší sbírky. Na místě nejpřístupnějším – v přízemí koleje vystavujeme díla mladých umělců, a to jak autorů pracujících s tradičními výtvarnými médii, jako je malba, kresba, socha nebo instalace, tak i experimentální práce, využívající nejnovější technologické a vědecké poznatky v audiovizuální a multimediální oblasti spojující VJ-ing, videomapping  a zvukové či světelné interaktivní sochařství. V souvislosti s designovým obchodem tu má své pevné místo i český design, oscilující na pomezí volného umění, situovaný do prostoru nazvaného Whitebox.

GASK představuje moderní i současné umění citlivě a inspirativně komponovanými expozicemi. Navazujeme na poslání Jezuitské koleje jako domu vzdělání tím, že sbírkový fond a veškerý program měříme podle autentické pravdivosti svědectví a zprostředkováváme jejich sdělení v podobě co nejbližší dnešnímu člověku. Naše Lektorské centrum k výstavám připravuje programy a workshopy ve stejném duchu. Poskytujeme rovněž široké zázemí badatelům, konferencím a symposiím.

 

GASK je partnerem projektu ROP NUTS II Střední Čechy

PROJEKT „ADAPTACE AREÁLU JEZUITSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE PRO POTŘEBY CESTOVNÍHO RUCHU“ byl spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhal od roku 2011 do roku 2014.

Projekt je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (část „Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví“)

Realizace projektu je ukončena.

Cílem projektu je zvýšení turistického potenciálu významné turistické destinace Středočeského kraje. Projekt řeší komplexní rekonstrukci části areálu Jezuitské koleje a její adaptaci pro potřeby cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

 

Výstupem aktivit – rekonstrukce objektů v areálu, vybudování nových prostor pro expozice a incentivní turistiku a v neposlední řadě zrekonstruovaná významná kulturní památka pro potřeby cestovního ruchu.

 

GASK je partnerem projektu ROP NUTS II Střední Čechy

Revitalizace historického jádra města Kutná Hora - V. etapa (1. část)

Název žadatele/realizátora: Město Kutná Hora

Název grantu/programu: ROP NUTS II Střední Čechy, výzva č.36

Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/36.00734

Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory:15.3.2 Rozvoj měst

Celkové plánované výdaje projektu:48.5 mil.Kč

Dotace:30 mil.Kč

Období realizace projektu (měsíc/rok):IX..2009 – IV.2012

Zhotovitel stavby:Silnice Čáslav, HOLDING, a.s.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Město Kutná Hora usiluje o zlepšení prostředí historického jádra města, především památkové rezervace a památky UNESCO.  Proto byl připraven projekt na zlepšení stavu veřejného prostranství na jedné z nejfrekventovanějších tras ve městě, která ústí u chrámu Sv. Barbory. Stávající stav  veřejných prostranství je špatný po stránce funkční, technické i estetické a neodpovídá významu lokality. Nově vytvořená úprava by měla sloužit místním obyvatelům i návštěvníkům města  včetně osob se sníženou pohybovou schopností.  Město Kutná Hora chce vytvořit takovou úpravu, která by komplexně řešila všechny zjištěné nedostatky prostranství, zlepšila by dostupnost občanské vybavenosti pro místní obyvatele i návštěvníky a byla zároveň památkově adekvátním řešením. V zájmovém území je navrženo zadláždění komunikací, chodníků, nová úprava parkových ploch včetně cest, odvodnění, instalace veřejného osvětlení a mobiliáře.

Financování projektu ukončeno

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22