GASK POD ŠIRÝM NEBEM - TEN, JENŽ BYL ZAPOMENUT

GASK pod širým nebem – sochy v zahradách GASK

Dagmar Šubrtová, Ten, jenž byl zapomenut

2021

recyklovaný kov

Vedle Mladého suchého stromu, plastiky nainstalované v zahradách GASK u vodního pódia koncem března, jde o druhou autorčinu intervenci do krajiny, která však tentokrát vznikla přímo pro zahrady GASK. Autorka se zamýšlí nad revitalizací zeleně, upozorňuje na často nesmyslné kácení stromů a vysazování nových, místo aby se jim věnovala pravidelná péče. Do svých úvah zapojí teď i návštěvníky zahrad, kteří budou pozorovat, jak se okolní keře zelenají, zatímco železný keř bude rezivět. Najdete jej nedaleko vchodu do zahrad z Kremnické ulice.

Dagmar Šubrtová

Dagmar Šubrtová (*1973 v Duchcově) žije v Kladně. Studovala v letech 1993–1994 na Výtvarném institutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Ateliéru skla, v letech 1994–2000 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, Ateliér sochařství u Kurta Gebauera, kde pak v letech 2003–2013 působila jako odborná asistentka. Samostatně vystavuje od roku 1992 a je autorkou řady realizací. Je též aktivně činná jako kurátorka. V letech 2002–2010 vedla Galerii Mayrau v bývalém dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna, kde také pravidelně intervenovala do prohlídkové trasy. V letech 2000–2020 byla kurátorkou Galerie Makráč – výstavní síně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze na Petřinách. V Kladně společně s dědici umožnila veřejné zpřístupnění Domu sester Válových. V letech 2015–2017 byla hlavní koordinátorkou mezinárodního projektu Frontiers of Solitude, zaměřeného na proměnu krajiny a provázanost postindustriální společnosti a přírody. Příležitostně spolupracuje s vědci z oblasti přírodních i humanitních věd.

Ve své tvorbě vychází z média sochy, která jí poskytuje základ pro prostorovou úvahu, pohybuje se však volně mezi dalšími médii, jako je objekt, instalace, fotografie. Její tvorba reflektuje prostředí, ve kterém žije, pracuje s myšlenkou identity místa a jeho kulturního, historického a sociálního vlivu. Dlouhodobě reflektuje postindustriální krajinu, zajímá se o procesy přeměn a o působení člověka, jenž svou činností ovlivňuje i globální systém. Pozoruje procesy přírody a uvědomuje si její neustálé ohrožení.

V současné době probíhá výstava Dagmar Šubrtové Stella Maris v Experimentálním prostoru GASK (12/12/2020 – 26/9/2021), kurátorkou výstavy je Adriana Primusová.

Autorka textu: Adriana Primusová

http://www.dagmarsubrtova.cz/ 

 

V rámci doprovodného programu připravujeme

Typ doprovodného programu: 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22