GASK rodinám_SPOLU... rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog

Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog jsme navrhli jako samoobslužný program, který umožňuje v mezigeneračním dialogu poznávat díla vybraných dvojic autorů, kteří jsou v příbuzenském vztahu.

Tento formát doprovodného programu ke Stavům mysli / Za obrazem - Obměny a intervencestálé expozici Galerie Středočeského kraje (GASK) volně navazuje na naše mezigenerační programy pro rodiny a otevírá prostor pro poznávání nejen uměleckého díla, ale také sebe samých.

Základem programu je dialogový list věnovaný konkrétní dvojici autorů. Dialogový list doplňuje taška s pomůckami, kterou si můžete zapůjčit na pokladně GASK. Pokud jako rodina nevyužijete výtvarnou tašku, například z časových důvodů, v tiráži listu je výčet navrženého materiálu doporučeného i pro výtvarné aktivity a sdílení v domácím prostředí.

První dialogový list Spolu… věnovaný dílu a životu Evy Kmentové a Olbrama Zoubka vyšel jako pilotní v prosinci 2016. Ve druhém listu Antonín Slavíček a Mikuláš Medek jsme navázali na dřívější vřelou spolupráci s edukačními odděleními Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) a Východočeské galerie v Pardubicích (VČG). Prostřednictvím odkazu na tyto instituce a díla Antonína Slavíčka a Mikuláše Medka v jejich stálých expozicích vás zveme k objevování dalších sbírek v sousedních krajích.

Všechny dialogové listy Spolu… navrhujeme jako nadčasové materiály, které si kladou za cíl zpřístupnit významné autory, jejichž díla se nacházejí ve sbírkách řady institucí.

Přehled tištěných doprovodných programů Lektorského centra GASK:

Dialogové listy Spolu... do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a intervence:

 • Eva Kmentová a Olbram Zoubek (listopad 2016, Ivona Bartošová)

 • Antonín Slavíček a Mikuláš Medek (březen 2017, Veronika Štěrbová a Karin Militká)

 • Jitka a Květa Válovy (březen 2017, Ivana Hasalová)

 • Adriena Šimotová a Jiří John (leden 2018, Pavla Závodná a Karin Vrátná Militká)

 • August Bedřich a Charlotte a Louisa Piepenhagenových (leden 2018, Klára Zářecká a Karin Vrátná Militká)

 • Věra a Vladimír Janouškovi (únor 2018, Ivana Hasalová)

 • Věra Nováková a Pavel Brázda (květen 2018, Veronika Zikmundová)

 • Toyen a Jindřich Štyrský (leden 2020, Veronika Zikmundová)

SPOLU... rodinný průvodce stálou expozicí Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence. Osm dialogových listů jako samoobslužné programy. K dispozici na pokladně: 20 Kč

Dialogové listy Spolu výstavou...k proměnným výstavám:

 • Dialogový list k soše MissY od Petra Bařinky ve Vizuálních hernách (červenec 2019, Lucie Sádlová). K dispozici na pokladně ke vstupence do Vizuálních heren.

 • Dialogový list k výstavě Ladislava Šalouna Doteky osudu. K dispozici od 27/10 2018 do 24/2 2019. (říjen 2018, Ivana Hasalová)

 • Dialogový list k výstavě Tváře expresionismu. K dispozici od 16/6 2019 do 15/9 2019. (červenec 2019, Karin Vrátná Militká).

Typ doprovodného programu: 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22