GASK bez bariér

GASK BEZ BARIÉR

Po třech úspěšných letech sociálně laděného projektu Umění spojení GASK nadále rozvíjí své společenské poslání a nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků.

GASK vychází z idey rovného přístupu ke kultuře a vzdělání, jež spočívá v dostupnosti pro stávající a potenciální návštěvníky a v předcházení a odbourávání možných bariér přístupu a to nejenom fyzických či smyslových, ale i kulturních a psychických. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, pohlaví, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Projekt GASK bez bariér je výzvou pro celou instituci, která hodlá svým otevřeným přístupem šířit progresivní společenské hodnoty a staví se proti diskriminaci a intoleranci všeho druhu. Ve spolupráci s komunitami se snaží pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. Je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické – a kde lze zkoumat lidský život a kulturu, minulou, současnou i budoucí, v celé její rozmanitosti.

Pro více informací nebo spolupráci kontaktujte Lektorské centrum GASK.
Pro aktuální informace sledujte náš web nebo FB profil. 


AKTUÁLNÍ PROGRAM A CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Programy pro nevidomé a slabozraké:
  • audio průvodce k haptickým přepisům děl ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence
  • tři zážitkové programy k dílům Ivana Sobotky, Květy Válové a Antonína Střížka
 • Pravidelná spolupráce na základě memoranda s nízkoprahovým centrem Maják při Oblastní charitě Kutná Hora.
 • Pravidelná spolupráce na základě memoranda Výchovným ústavem Kutná Hora
 • Komentované prohlídky ne/jen pro seniory s kurátory GASK každý poslední čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin

PLANOVÉ PROGRAMY:

 • Výtvarné dílny pro seniory

UPLYNULÉ PROGRAMY:

 • Pro rodiče na mateřské dovolené byly určené Stavy mysli bez bariér - komentované prohlídky stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, na které mohli rodiče dorazit i se svými dětmi a nemuseli se obávat, že by děti rušily.
 • Na nápad maminek byl program doplněn o večerní výtvarné dílny pro rodiče - Když jdou děti spát.


 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

 • 17.03. 13:00, 18.03. 13:00, 19.03. 13:00, 20.03. 13:00, 21.03. 13:00, 22.03. 13:00, 23.03. 13:00, 24.03. 13:00, 25.03. 13:00, 26.03. 13:00, 27.03. 13:00, 28.03. 13:00, 29.03. 13:00, 30.03. 13:00, 31.03. 13:00, 01.04. 13:00, 02.04. 13:00, 03.04. 13:00, 04.04. 13:00, 05.04. 13:00, 06.04. 13:00, 07.04. 13:00, 08.04. 13:00, 09.04. 13:00, 10.04. 13:00, 11.04. 13:00, 12.04. 13:00, 13.04. 13:00, 14.04. 13:00, 15.04. 13:00, 16.04. 13:00, 17.04. 13:00, 18.04. 13:00, 19.04. 13:00, 20.04. 13:00, 21.04. 13:00, 22.04. 13:00, 23.04. 13:00, 24.04. 13:00, 25.04. 13:00, 26.04. 13:00, 27.04. 13:00, 28.04. 13:00, 29.04. 13:00, 30.04. 13:00, 01.05. 13:00, 02.05. 13:00, 03.05. 13:00, 04.05. 13:00, 05.05. 13:00, 06.05. 13:00, 07.05. 13:00

  SPOLU... VE STAVU NOUZE...

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22