Knihovna

Odborná knihovna Galerie Středočeského kraje soustřeďuje publikace o výtvarném umění a jejím hlavním účelem je sloužit nejen potřebám zaměstnanců galerie, ale i zájemcům z řad externích odborníků a soukromých badatelů.

Knihovní fond, jehož tematickým těžištěm je české moderní umění a jemu spřízněné obory (architektura, design, typografie), nabízí četné monografické studie, výstavní katalogy, průvodce po domácích i světových galeriích a muzeích, rozličné encyklopedie a publikace populárně-naučného charakteru apod. K dispozici je rovněž řada časopisů, bulletinů a příležitostných tisků.

Knihovna se také podílí na přípravě doprovodných programů GASK, jejichž hlavním cílem je předkládat mezioborová témata, ve kterých se výtvarná kultura protíná s literaturou, hudbou, filmem, historií či filosofií. Za tímto účelem je navazována spolupráce s předními umělci, teoretiky umění a historiky.

Badatelské dotazy pište či návštěvu knihovny si domlouvejte na emailu adamek@gask.cz nebo na telefonním čísle:

602 303 172.

Nový elektronický katalog si můžete prohlédnout po rozkliknutí.

 

 

 

 

Petr Adámek

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 17.03. 13:00, 18.03. 13:00, 19.03. 13:00, 20.03. 13:00, 21.03. 13:00, 22.03. 13:00, 23.03. 13:00, 24.03. 13:00, 25.03. 13:00, 26.03. 13:00, 27.03. 13:00, 28.03. 13:00, 29.03. 13:00, 30.03. 13:00, 31.03. 13:00, 01.04. 13:00, 02.04. 13:00, 03.04. 13:00, 04.04. 13:00, 05.04. 13:00, 06.04. 13:00, 07.04. 13:00, 08.04. 13:00, 09.04. 13:00, 10.04. 13:00, 11.04. 13:00, 12.04. 13:00, 13.04. 13:00, 14.04. 13:00, 15.04. 13:00, 16.04. 13:00, 17.04. 13:00, 18.04. 13:00, 19.04. 13:00, 20.04. 13:00, 21.04. 13:00, 22.04. 13:00, 23.04. 13:00, 24.04. 13:00, 25.04. 13:00, 26.04. 13:00, 27.04. 13:00, 28.04. 13:00, 29.04. 13:00, 30.04. 13:00, 01.05. 13:00, 02.05. 13:00, 03.05. 13:00, 04.05. 13:00, 05.05. 13:00, 06.05. 13:00, 07.05. 13:00

    SPOLU... VE STAVU NOUZE...

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22