JIŘÍ TRNKA - V ZAHRADÁCH IMAGINACE

27. 10.2019 - 22. 03.2020

Komentované prohlídky s autory výstavy:

7/12/2019

11/1/2020

1/2/2020

7/3/2020

vždy od 14 hodin  

Projekt pořádaný k 50. výročí úmrtí Jiřího Trnky, českého výtvarníka, ilustrátora, spisovatele, sochaře, scenáristy, loutkáře, kostýmního výtvarníka, režiséra animovaných filmů a jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu, se skládá ze dvou částí.
Koncepce první části vychází z toho, jak chápal umění sám Jiří Trnka. Kromě toho, že byl “vážný“ tvůrce, který se především ve svých pozdějších filmech, vyslovoval k fatálním tématům, jako je dehumanizace lidského společenství, vztah člověka a techniky či otázce umělecké svobody v totalitním systému, byl ve svém naturelu kouzelník a iluzionista, který chtěl diváka bavit, překvapovat, uvádět v úžas. Jeho originální přístup k výstavnictví, který se projevil především na dvou světových výstavách v Bruselu 1958 a v Montrealu 1967, smysl pro scénografii, imaginace a osobitá poetika byly inspirací k tomuto projektu a odrážejí se v jeho výtvarně-scénografickém pojetí. Těžiště jeho první části spočívá v pečlivém a promyšleném výběru exponátů, které plnohodnotně mapují hlavní tvůrčí oblasti, jímž se Trnka během svého života věnoval, a v nichž dosáhl proslulosti doma i v zahraničí: tedy oblast malířství, ilustrace, sochařství, loutkařství a animovaného filmu.
Výstava však chce návštěvníkům nabídnout více nežli obrazy a sochy s obligátními popiskami rozmístěnými ve výstavním prostoru. S vědomím posunu, který obor výstavnictví v posledních letech prodělal a s vědomím stoupajících nároků návštěvníků hodlá přetlumočit Trnkův odkaz do současného jazyka a oslovit vedle staršího konzervativního diváka i diváka mladého a nabídnout mu kvalitní protiváhu nyní převládající zahraniční tvorby komerčního charakteru. Za tímto účelem vznikne řada komponovaných audiovizuálních projekcí a interaktivních instalací mapujících neotřelou a zábavnou formou výše zmíněné oblasti Trnkovy tvůrčí činnosti. A to je druhý, řekněme “zábavný“, pilíř, na kterém tato koncepce spočívá. Pilíř, který posunuje projekt z rámce tradiční výstavy k výpravnějšímu a atraktivnějšímu pojetí.

Druhou částí výstavního projektu je TRNKOVA ZAHRADA 2, která je přizpůsobena velkorysým prostorám jezuitské koleje. Ambicí je znovuoživení nejznámější a nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Kniha, ve které pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu neočekávaných setkání a veselých dobrodružství, je nejen zábavná, ale také inspirativní.
Autoři scénáře výtvarného řešení plně respektují představu autora, ale s vědomím, že by pouhé mechanické vizuální přenesení postav knihy do výstavního prostoru neuspokojilo současnou mladou generaci dětí, domýšlejí jeho představu pomocí moderních technologií a rozvíjejí příběh hlavních aktérů tak, aby v plné šíři vynikla výtvarná a literární kvalita předlohy. Důraz je kladen na interaktivitu a atraktivitu množství animací a audiovizuálních efektů. Ale ani ti, kteří znají a mají rádi originální Trnkovu Zahradu, by neměli být zklamáni.

Výstava se těší velmi dobrým ohlasům v médiích i mezi návštěvníky.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096008034-tristatricettri/219562254200009/?fbclid=IwAR230dAV93p_P_35LGZnPQxswY07FemSftrDcZi5BnFxGYOMDeBrZ22a6cA

https://www.maleradosti.net/2019/11/12/vystava-v-zahradach-imaginace/?fbclid=IwAR3FY8lDguiXEjCPcJIhQ4XodvPrwYnu53hz5W6bV4vopnJlmXE8CnSXZKE

Doprovodný program

František Váša: Transformace – doba revoluční a porevoluční

14/11 2019 (čt) od 18.00 hodin / František Váša: Transformace – doba re

  • 14. 11.2019
Viliam Vala: Současnost a trendy v loutkové animaci

28/11 2019 (čt) od 18.00 hodin / Viliam Vala: Současnost a trendy v lou

  • 28. 11.2019
Komentovaná prohlídka ne/jen pro seniory k výstavě Jiřího Trnky

30/1 2020 (čt) / Komentovaná prohlídka ne/jen pro seniory k výstavě Jiřího Trnky s 

  • 30. 01.2020

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22