2012 / 2021
beton, skelné vlákno, barva


Jindřich Zeithamml (*1949) patří mezi vysoce ceněné umělce v cizině i u nás a jeho sochařské dílo má na umělecké scéně již nezpochybnitelné místo. Je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách v Německu, Francii, Švédsku, Španělsku, USA a České republice, včetně sbírek GASK.

Studoval na sochařsko-kamenické škole v Hořicích, krátce pak na Akademii výtvarných umění v Praze (1968), v emigraci vystudoval Státní akademii výtvarných umění v Düsseldorfu (1976–1982). V letech 1995–2016 působil jako profesor na pražské Akademii výtvarných umění. Za svoji tvorbu získal několik významných ocenění a uskutečnil řadu důležitých veřejných realizací (např. plastiku v budově předsedy vlády Severního Porýní – Vestfálska v Düsseldorfu).

Trojice plastik nazvaná Ke třem je minimalisticky sestavena ze základních geometrických tvarů a v obecném smyslu pojednává o rovnováze a harmonii. Betonové skořepiny akcentuje barva, která v sobě nese symboliku. Plastiky jsou umístěny na travnaté ploše před štábním domem a diváka mají pozastavit k malé meditaci.