2001 / 2009
patinovaný bronz
zakoupeno do sbírek GASK v roce 2020

Jiří Středa (*1956 v Náchodě) studoval v letech 1971–1975 na Střední uměleckoprůmyslové sochařské a kamenické škole v Hořicích u Jana Wagnera a Jaroslava Kolomazníka, v letech 1976–1982 pak sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Bradáčka. V rámci výměnných studijních stáží absolvoval program odlévání soch do bronzuna německé Akademii výtvarných umění v Berlíně. Pro formulování jeho výtvarného názoru však byly významné především jeho cesty do Řecka, poznávání umění středomořské oblasti a starověkých kultur, a studium expozice starých kultur v Louvru. Jeho klasicky modelované práce vycházejí z tradice plastické figurace, reflektující kulturní minulost a vztahující se k univerzálním hodnotám. Navazují na linii představovanou ve světovém umění např. Marino Marinim. Jednoduché objemy a tvary mají charakter znaku, jejich čistota odkazuje k archetypu lidské figury. Nahota figur spíše nežli tělesnost ukazuje člověka obnaženého v jeho podstatě, zbaveného veškerých materiálních statků, a odkazuje k myšlence humanismu. Jistou strnulost gest vyvažuje pozornost upřená k povrchu sochy pomocí barevnosti. Plastika Co víme je v tvorbě Jiřího Středy prací přelomovou, jednou z řady monumentálních plastik. Tázavé gesto směřující vzhůru propojuje člověka s univerzem.