2023
neobond, ocel

Výstava Denní snění má ve stejném duchu přesah také do exteriéru galerie. Na bastion v zahradách autorka umístila zrcadlový objekt Ratolest odkazující ke křesťanské ikonografii sv. Barbory, jejíž vyobrazení tvoří součást malířské výzdoby refektáře jezuitské koleje.

Denní snění Markéty Váradiové nám poskytuje odlišný prožitek různorodých míst galerie a umožňuje nacházet nová vnější i vnitřní spojení.