2021, železo, plech

Martin Kocourek (*1976, Jablonec nad Nisou)

V současné době žije a pracuje v Kolíně. Je absolventem sochařského ateliéru Kurta Gebauera na VŠUP v Praze. Dva roky strávil na studijním pobytu v New Yorku. Vedle několika rezidenčních pobytů v Čechách, na Slovensku a v Německu absolvoval v roce 2018 prestižní rezidenční pobyt Reviving Humanity Memorial v Egyptě, pod záštitou prezidenta Sísího.

Rozpoznávacím prvkem Kocourkovy tvorby je kontrast mezi materiálem, často odpadovým, a něžnou poetikou, jemnou ironií a hlubokým myšlenkovým obsahem. Sochař nezatíženě recykluje průmyslové odpady a vytváří tak objekty a instalace s výrazně symbolickým přesahem. Východiskem jeho tvůrčích postupů je především téma spirituality, často implementované právě do zrezivělých kovových objektů, což vytváří kontrastní napětí ve vnímání jeho prací. Recyklace, postprodukce či estetická nadstavba jsou další klíčové pojmy, jimiž lze Kocourkovu tvorbu charakterizovat. Bývá označován za „metalurgického básníka hmoty“.

Poslední autorova série děl je věnována květům. Martin Kocourek své objekty výstižně komentuje slovy: „Ty květy jsou snad krásné, protože se podobají skutečným květům. Jenže měřítko a materiál je jiný. Plech tvrdý a ostrý jako nůž. Navěky zachovávající křehkou pomíjivost květu. A velikost až znejisťující, jako by člověk, který stojí u sochy, byl nějaký brouk z Kafkovy Proměny. Přitom to, co převládá, je krása. Krása a ošklivost, světlo a tma, kontrasty, na kterých stojí svět, musím oslavit.“

Lilie pro GASK vznikla jako unikátní sochařské dílo pro daný prostor jezuitských zahrad a naleznete je vedle štábního domu nedaleko vodního pódia.