2019
dřevo, kov, kabely

Martina Hozová (*1971 v Hradci Králové) absolvovala Střední průmyslovou školu sochařsko-kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší a v letech 1989–1995 studovala figurální sochařství v ateliéru Karla Nepraše na Akademii výtvarných umění v Praze. Pokračovala v restaurátorském ateliéru Petra Siegla. Od roku 2012 vyučuje na Střední průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích. Věnuje se volné sochařské tvorbě, práci pro architekturu a veřejný prostor. Mezi její významné realizace patří pomník Žofie Chotkové v podobě fontány (s Janem Paclíkem), který byl v roce 2019 osazen v Praze u Písecké brány.

Dílo Profily, po technologické i tematické stránce, je typickou ukázkou její figurální tvorby, která cílí na postavy, hlavy a reliéfy. Sochařka propojuje industriální segmenty, jako jsou kabely či instalatérské součástky, s tradičními sochařskými materiály (kov, dřevo, sádra aj.). Námětově tato práce odkazuje k jejímu dlouhodobému tématu lidské komunikace v současném světě prudké technologické akcelerace. V duchu české grotesky, s nadsázkou a ironií glosuje odcizení i komunikační šumy, jež jsou nechtěným doprovodným produktem při předávání informací na sociálních sítích. Také výrazná barevnost Profilů evokuje rozladění až nerudnost či agresivitu při zrychlené komunikaci mezi adresáty. Profily více než kdy jindy rezonují s „matrixovou“ dobou, kdy se lidé kvůli koronavirové pandemii setkávají více on-line než naživo.