návrh 1996, realizace 2009, ocel, 290 × 450 × 100 cm

Vratislav Karel Novák (1942–2014) byl sochařem, tvůrcem autorského šperku a pedagogem. Jeho tvorba se vymyká jednoznačné kategorizaci; přesahuje hranice jednotlivých oborů a představuje tak zcela svébytný fenomén v českém umění od konce 60. let 20. století. U Nováka se geometrická racionalita konstruktivismu konfrontuje a prolíná se subverzivní ironičností, tvrdost či ostrost kovu a skla se zranitelnou smyslností lidského těla. Novákovy sochařské objekty jsou mnohdy kinetické či přímo interaktivní, ztělesňují autorovy úvahy nad „kosmologickým hodinovým strojem“ v důvěrném dialogu s konkrétní skutečností diváka. Novákovou nejznámější realizací je Metronom (1991), trvale instalovaný na pražské Letenské pláni na místě někdejšího Stalinova pomníku.

V rámci dlouhodobého projektu GASK pod širým nebem je od konce listopadu 2023 na místě bývalé barokní vápenky instalována Novákova monumentální ocelová plastika Planety – Kruhy (návrh 1996, realizace 2009). „Plastika Planety – Kruhy reflektuje Keplerovy zákony pohybu planet jak výtvarně, tak i emocionálním zážitkem. Hmota dvou prstenců se valí po hraně ocelové desky jakoby ve stavu beztíže. V plastice jsou zakódovány i fyzikální jevy setrvačnosti a tření, které v astronomii řešil Isaac Newton. Je tam zašifrována také věta syrakuského matematika a fyzika Archiméda: ‚dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu Zeměkoulí…‘, neboť opravdu stačí pomocí páky naklonit rovinu a válec s kruhy (planetami) se rozjede…,“ napsal k svému dílu autor.

Umístění plastiky Planety – Kruhy v zahradách GASK bezprostředně souvisí s výstavou VKN – Stále v pohybu, která se v GASK uskuteční v prostorech Přesahů grafiky, Blackboxu a Whiteboxu v termínu 18. 2. – 8. 9. 2024, tedy v roce desátého výročí autorova úmrtí. Na tomto projektu odborně spolupracují autorova dcera PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D., kurátorka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, a autorova manželka doc. M.A. Ludmila Šikolová, pedagožka na Katedře designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.