Jana Šorfová (*1968) žije v Praze.

Vyrůstala v rodině, kde umění bylo samozřejmostí. Mezi roky 1990–1994 pobývala v zahraničí (Londýn, Vancouver), kde nejen zdokonalila své jazykové schopnosti a manažerské dovednosti, ale získala též mezinárodní zkušenosti
a mnoho kontaktů ve světě umění, které využívá dodnes. Mezi roky 1995–1999 pracovala v ČR pro americké subjekty
a dále prohlubovala mezinárodní kontakty ve světě umění. Více než rok pobyla pracovně v Nizozemí, kde se také věnovala umění.

Při dalším pracovním zahraničním pobytu v USA (Los Angeles, New York) se roku 1999 ve Washingtonu seznámila
s paní Medou Mládkovou. Ta ji nejdříve angažovala pro práci v Nadaci manželů Mládkových a posléze od roku 2003 i v Museu Kampa, nejprve na pozici své osobní asistentky. Roku 2005 ji pak správní rada Nadace jmenovala do funkce ředitelky, kterou vykonávala do roku 2010.
Nadace se pod jejím vedením vyrovnala s následky ničivé povodně z roku 2002, navýšila počet přiznaných dotací
a do majetku získala hotel na Praze 6, Werichovu vilu a další nemovitosti. V pozici ředitelky Museum finančně stabilizovala a pevně ho etablovala v síti muzeí a galerií, významně se za jejího působení navýšil i počet návštěvníků.
Museum Kampa pod jejím vedením realizovalo několik výborně hodnocených mezinárodních výstav: Women’s Room (s účastí autorky Yoko Ono), Multiply (umění Josepha Beuyse ze sbírek muzea v Bonnu), Certain Traces – Dialogue Los Angeles / Prague, Disasters Relics (Andy Warhol, spolupráce s muzeem v Pittsburghu), František Kupka – Piet Mondrian (z evropských muzeí), Walking on the Vltava (s účastí autora Juliana Opie), Cracking Art Group: Re-evolution (za účasti autorů), Ze sbírky Société Générale (soubor děl vybraných tvůrců i uměleckých směrů z 50.–90. let 20. století), Com.bi.nacion: Science meets Art (kinetické umění Zdeňka Pešánka, Franka Maliny, Julia Le Parca a Zdeňka Sýkory), Mezinárodní skupina CoBrA: Umění bez hranic (umění z nizozemských sbírek), Max Beckmann – Obrazy, kresby, grafiky (umění z německých sbírek). Během svého působení zorganizovala desítky dalších výstav spolu s hlavním kurátorem Musea Phdr. Jiřím Machalickým, s nímž společně realizovali také obsáhlý sbírkový katalog Sbírky Musea Kampa.

Po ukončení angažmá v Museu Kampa roku 2010 zorganizovala manažersky pro Nadaci Vernon dvě velké výstavy
v Obecním domě: Amedeo Modigliani a Tauromaquia (Pablo Picasso).

Roku 2011 zvítězila ve výběrovém řízení na pozici ředitelky Galerie Středočeského kraje (GASK), instituce nově se etablující po přesunu z Prahy do jezuitské koleje v Kutné Hoře. Po počátečních personálních problémech se jí podařilo sestavit tým kurátorů, se kterým pracuje již 12 let. GASK má díky tomu velmi dobrou pověst mezi galeriemi
v ČR i zahraničí a se sehraným týmem 50 kmenových zaměstnanců splňuje i náročné mezinárodní standardy.
Pod jejím vedením byla dokončena rekonstrukce celé budovy i přilehlého areálu a později i přestavba parkovacího domu na moderní kongresové centrum (2021).
Pod jejím vlivem se v GASK uskutečnila celá řada mezinárodních výstav, například Blue Mist Gray Girls – In Memoriam Miroslav Tichý (Ernesto Neto) nebo Images for Images, Artists for Tichý – Tichý for Artists (současné mezinárodní umění ze sbírky Romana Buxbauma), za kterou galerie v roce 2013 získala ocenění ICOM, Dialog přes hranice (umění ze sbírky Hanse Petera Rieseho) či Europa Jagellonica – Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců; vedle těchto rovněž pak desítky přehlídek tuzemských umělců, z nichž nejúspěšnější byly výstavy
Jiří Trnka – V zahradách imaginace, Ty děti si pořád hrají – Dětská tematika v díle bratří Čapků nebo Josef Svoboda – scénograf.
GASK pod jejím vedením získala v roce 2014 prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis.
Iniciovala český překlad rozhovorů kurátora Hanse Ulricha Obrista – Stručnou historii kurátorství – a jeho následné vydání v GASK.
Na základě zadání Středočeského kraje v roce 2015 realizovala v partnerském regionu – čínské provincii S’čchuan (Sichuan Museum in Chengdu) – výstavu Humility and Majesty – The History and Culture of The Central Bohemian Region.

Roku 2017 byla vedením Středočeského kraje pověřena modernizací muzea v Benešově a stala se uměleckým garantem jeho proměny v moderní MUD (Muzeum umění a designu). Podařilo se jí vytvořit úspěšný tým v čele
s ředitelkou Lenkou Škvorovou a šéfkurátorkou Alenou Ochepovský Bártkovou, která se později stala ředitelkou. Muzeum získalo v roce 2018 za rekonstrukci prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis.

Je členkou předsednictva Rady galerií, členkou spolku Wotrubia a předsedkyní umělecké rady MUD v Benešově.