Vystudovala ČVUT v Praze, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. Ve státní správě pracuje přes 20 let a za tu dobu měla možnost poznat chod malých i velkých organizací.

V Galerii Středočeského kraje působí jako vedoucí Ekonomického oddělení, a to od roku 2010. Má na starosti především celkový rozpočet organizace.