V roce 2021 ukončila bakalářské studium na ARC – Vysoké škole politických a společenských věd v Kutné Hoře.
V letech 2006–2018 pracovala jako kontrolor ve finanční správě a interní auditor.

V Galerii Středočeského kraje začínala v roce 2019 na pozici interního auditora a od roku 2020 je vedoucí technické sekce a koordinační pracovník. Má na starosti majetek, opravy a investice, veřejné zakázky.