Věra Pinnoy ukončila v roce 2020 magisterské studium Muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Během studia se intenzivně zabývala tématem společenského poslání a sociálních kompetencí kulturních institucí, zejména inkluzí znevýhodněných skupin návštěvníků a rovným přístupem ke kultuře.

Od roku 2011 působila v týmu Lektorského centra GASK, kde v letech 2013–2016 realizovala díky svým zkušenostem
v nadační oblasti a původnímu vzdělání v oboru sociální práce komunitní projekt Umění spojení a vypracovala projekt pro pacienty s Alzheimerovou nemocí, inspirovaný programem Meet Me at MoMA Muzea moderního umění v New Yorku.
Od roku 2016 se plně věnuje zkvalitňování péče o sbírkové předměty a správě sbírkového fondu GASK.