Obchodní podmínky internetového obchodu Galerie středočeského kraje, příspěvková organizace.

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00069922, DIČ: CZ00069922 (dále jen „provozovatel“).

2. Objednávka a koupě zboží

Prezentace zboží na těchto stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Návrhem kupní smlouvy je objednávka konkrétního zboží, vyplněná zákazníkem a odeslaná provozovateli obchodu. Po doručení objednávky obdrží zákazník e-mail s informací o doručení objednávky, která je následně předána k expedici. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mail potvrzující vyřízení objednávky a předání zboží k dopravě.

V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné smluvní ceny, které jsou konečné, náklady na dopravu jsou zákazníkovi vyčísleny zvlášť podle typu vybrané přepravy. Kupujícímu, který je plátcem daně v jiném státě EU bude účtována cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), v případě, že vyplní v objednávce daňové identifikační číslo (DIČ). Daň poté odvede kupující v rámci přenesené daňové povinnosti.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží majetkem provozovatele, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží.

3. Dodací a platební podmínky

Formy dodání:

Osobní odběr zboží v prodejně Barborská 51, Kutná Hora: zdarma /Út-Ne od 10-18 hod/

Vyzvednutí je možné po obdržení emailové zprávy zaslané z adresy pokladna-kh@gask.cz, která vyzve kupujícího k osobnímu odběru. U osobního odběru není účtováno poštovné ani balné. Úhrada je možná v hotovosti či platební kartou. Termín vyzvednutí objednávky je 14 dnů.

Expedice zboží přes Zásilkovnu: cena dle tarifu Zásilkovny

Expedice zboží Českou poštou: cena dle tarifu České pošty

Náklady na poštovné a balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem expediční společnosti. Cena zboží včetně těchto nákladů je uvedena na webovém portálu provozovatele a je kupujícímu předem známá.

Provozovatel neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou přepravní společností. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Zásilky jsou expedovány v pracovní dny. Většina zásilek je expedována do 4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je zboží expedováno později, a to maximálně do 10 pracovních dnů.

O odeslání objednávky Vás budeme informovat zasláním emailu.

Objednávky je možné realizovat pouze v rámci ČR. Do zahraničí provozovatel zásilky neexpeduje.

Platební podmínky při objednání zboží z tuzemska:

Platba platební kartou: Kupující zákazník e-shopu po potvrzení objednávky je automaticky přesměrován na platební bránu GoPay, kde provede platbu kartou. Zboží bude odesláno na základě obdrženého potvrzení o platbě kartou.

Platba hotově (osobní odběr zboží) – platba je provedena při převzetí zboží ve výdejně e-shopu provozovatele hotově nebo platební kartou, a to po potvrzení emailem ze strany provozovatele, že zboží je ve výdejně připraveno k vyzvednutí

Platba bankovním převodem: cena včetně dopravy je kupujícím uhrazena převodem z bankovního účtu kupujícího na účet provozovatele. Po obdržení objednávky zašle provozovatel kupujícímu zálohovou fakturu. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na náš účet.

4. Záruční podmínky a odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Na zboží zakoupené kupujícím, který je spotřebitelem, se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem, v platném znění. V zákonné lhůtě 14 dnů lze provozovateli vrátit odebrané zboží s výjimkou CD a DVD s porušeným obalem a předmětů, které budou vráceny poškozené, aniž by zákazník vadu reklamoval. Vratku spolu s číslem objednávky je nutno osobně nebo poštou doručit na adresu provozovatele: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora. Zboží nelze provozovateli zaslat zpět na dobírku. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží provozovateli.

Odstoupí-li kupující od smlouvy vrátí mu provozovatel bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

Zboží musí vrátit kupující provozovateli nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Provozovatel bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

5. Reklamační podmínky

Vadné zboží lze do 3 dnů od jeho převzetí reklamovat těmito způsoby:

emailem na adrese provozovatele pokladna-kh@gask.cz, informujte nás pod číslem Vaší objednávky o popisu závady, případně zašlete fotografii,

telefonicky na telefonním čísle provozovatele: +420 725 377 433

poštou na adrese provozovatele: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora.

Uznané reklamace budou vyřízeny do 30 dnů od doručení výměnou zboží nebo vrácením platby.

6. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí provozovatele, nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě etc. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou zákazníkem dobrovolně poskytnuty provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem 110/2019 Sb.., o zpracování osobních údajů v platném a účinném znění. Kupující dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.