Výstava Zemitě představí tvorbu malířky Petry Malinové, absolventky ateliéru malby prof. Jiřího Sopka na Akademii výtvarného umění v Praze (1993–1999), která se v současnosti zaměřuje na kresbu a strukturální malbu krajinných motivů a drobných detailů. V rámci tvorby experimentuje s přírodními materiály (jíl, popel, pigment, traviny, byliny, liány aj.), které integruje do svých pláten a tvoří tak proměnlivé struktury prostoru.

V době velkoměst bez konce a nepopiratelné existence umělého virtuálního světa, který se pro mnohé z nás stal reálnějším než skutečný svět, obrací Petra Malinová svůj zájem ke krajině, krajině bez příběhů stvořených lidmi, krajině kosmické energie, kterou můžeme zahlédnout v prchavých okamžicích prozření. Každý obraz Petry Malinové je samostatnou cestou za poznáním podstaty sebe sama i energie krajiny propojené s universem. Jsme součástí procesu a námi stvořená krajina si stále uchovává svou nezkrotnou vzdorovitost a krásu vycházející z uspořádání všech částí.

Obrazem Vezmi si tepláky a jdi do lesa nás vyzývá k následování…