Malířská tvorba Stanislava Diviše (nar. 20. 11. 1953 v Kutné Hoře) náleží již dlouhou dobu k výrazným autentickým hodnotám české výtvarné scény. Na Akademii výtvarných umění v Praze studoval v letech 1982–1985. Zlovůle několika režimních pedagogů Akademie mu v roce 1985 znemožnila pokračovat ve studiu. V roce 1983 založil hudební skupinu Krásné nové stroje, jejímž frontmanem je podnes. Byl iniciátorem řady generačních výstav v neortodoxních prostorách pod názvem Konfrontace a spoluzakladatelem proslulé skupiny Tvrdohlaví. Působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Silný impuls pro vlastní uměleckou cestu nalezl podobně jako příslušníci jeho generace v myšlenkových a výtvarných proudech světového dění po moderně i v dějinách českého výtvarného umění 20. století. Tvorba Stanislava Diviše se vydala v této osvobodivé situaci, která již nevyžadovala avantgardistické inovace, ale otevírala všechny formální i obsahové možnosti, na cestu za rehabilitací obrazu jako média stále schopného dotýkat se podstatných otázek našeho pobytu ve světě.

Pro výstavu v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře zvolil autor soubor sestavený z několika cyklů. Titul celé výstavě dal jeden z nich – Květy z ráje. Je inspirován zářivými vitrážemi oken francouzských gotických katedrál.

Při vší racionální tvarové přesnosti se jeví řád Divišových obrazů spíše než chladně matematizovaný jako niterně prožívaný. Stanislav Diviš velmi koncepčně pracuje s prastarým médiem malby a přes nepřehlédnutelnou přítomnost přesně definované úvahy v jeho tvorbě je stále otevřen vší mnohotvarosti živoucího světa.