Poeto Světe, co jsi eón prožil,

Než hvězdu k hvězdě v zvučný verš jsi složil,

Než každé slunce s planet květem různým

Jsi v sloku sloučil uměním svým luzným,

Než z chaosního myšlenek svých víru

Jsi slunce k sluncím uved v zpěvů míru –

Než mladé Zemi řekls: “Oživuj!“,

Poprvé nechal mladé srdce tlouci,

Odevřel oko lidské: “Obdivuj!“

Jan Neruda, Písně kosmické

Miroslav Nachlinger a Martina Kleinová začali spolupracovat již na Fakultě Umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Miroslav zde vystudoval design interiéru a Martina produktový design. Do tvorby studia Revír se prolínají oba obory. Ve své práci se zaměřují na ryzost materiálu jako je dřevo, kov, sklo ale i porcelán, jejich kombinace a tradiční ruční práci, kterou kombinují s nejmodernější technologií. Základní inspirací je pro ně příroda, která se neodráží pouze v názvech jejich produktů, ale již v jejich tvarosloví. 

Výstava v GASK představuje jejich kolekci zrcadel s názvem Planety. V minimalistické a přesto kosmické instalaci je kladen důraz na detailní zpracování jednotlivých produktů. To vše je doprovázeno odrazy světla a zvuku. Zvuku elektromagnetických vln a magnetických polí jednotlivých planet, který byl zachycen vesmírnými sondami a přeformátován na zvukové vlnové délky.

www.studiorevir.cz