Žena a jezdec u Černého jezera (studie) / Rider by the Black Lake (study)

ENG ↓

Jan Preisler (1872–1918)

Žena a jezdec u Černého jezera (studie)

(1905)

olej, plátno, 61 * 75,5 cm

GASK O 1284

Preislerovy obrazy z početného souboru Černých jezer, vznikajícího kolem roku 1904, znamenají zásadní předěl v jeho tvorbě a vnášejí do ní významově nejednoznačná témata „různých smutků, nevěr, melancholií“. Preisler v nich představuje vlastní svět příběhů odkazujících na biblická setkání, dávné mýty a pohádky, ale i na pocity osamění a nejistoty moderního člověka.

Stejně jako na ostatních obrazech tohoto cyklu, i na naší malbě jsou hlavními aktéry muž a žena. Střetávají se ve vyprahlé skalnaté krajině s temnou hladinou Černého jezera uprostřed. Muž jako rytíř, nahý hrdina a básník doprovázený bílým koněm – symbolem intuice a prostředníkem mezi naším světem a podsvětím. Zasněná žena jako osamělá smutná víla, opuštěná princezna či osamělá Psyché – personifikace lidské duše. Motivy pokušení a svádění se tu setkávají s tragickým pocitem míjení a nenaplněné lidské touhy. Obraz je namalován uvolněným štětcovým rukopisem v převládajících odstínech černé a bílé.

Jan Preisler vystudoval uměleckoprůmyslovou školu a aktivně se podílel na uměleckém životě jako člen i předseda spolku Mánes. Ve svých symbolistních malbách – inspirován archetypálními i biblickými příběhy – zkoumal nitro moderního člověka zmítané melancholickými náladami, osudovými traumaty i erotickým napětím. Do své předčasné smrti v roce 1918 pět let působil jako pedagog na pražské Akademii.

Jan Preisler (1872–1918)

Woman and Rider by the Black Lake (study)

(1905)

oil on canvas, 61 * 75,5 cm

GASK O 1284

The paintings from Preisler’s extensive Black Lakes series, made sometime around 1904, represent an important break in his work and introduce ambiguous themes of ‘sorrows, infidelities, melancholy’. In this series, Preisler presented his inner world of stories and references to biblical encounters, ancient myths and fairy tales, but also to modern man’s sense of alienation and uncertainty.

As in the other paintings from this series, the main subjects are a man and a woman. They meet in an arid rocky landscape with the dark surface of the Black Lake at the centre of the image. The man is depicted as a knight, a naked hero and poet, and is accompanied by a white horse – a symbol of intuition and a mediator between our world and the underworld. The woman is lost in thought, a lonely forlorn nymph, an abandoned princess or a lonely Psyche – the personification of the human soul. Motifs of temptation and seduction meet with a tragic sense of missed encounters and unfulfilled yearning. The picture is painted in loose brushstrokes, with predominant tones of black and white.

Jan Preisler studied the School of Applied Arts and was an active participant in artistic life, for instance as president of the Mánes Association of Fine Artists. In his Symbolist paintings, inspired by archetypes and biblical stories, he explored the soul of modern man tormented by melancholy, trauma and erotic tension. Preisler taught at the Prague Academy of Fine Arts until his premature death in 1918.