Kostel sv. Barbory / St. Barbara’s Cathedral

ENG ↓

Jakub Špaňhel (*1976)

Kostel sv. Barbory

2017

akryl, plátno, 150 * 110 cm

O 1922

Velkoformátová malba Kostel sv. Barbory náleží k vyzrálým Špaňhelovým dílům a má úzkou vazbu na Kutnou Horu, především na bezprostřední okolí jezuitské koleje, kde se tento chrám nachází. Řadíme ji do významné série obrazů inspirovaných sakrální architekturou, které se autor věnoval již v době studií na pražské AVU. Poprvé chrámové náměty představil ve své diplomantské výstavě Jakub Špaňhel 26 let na Staroměstské radnici v Galerii hlavního města Prahy.

Autor zachycuje výhradně kostely katolické, jelikož pochází z Karviné a jeho rodina je katolicky orientovaná. Zajímá ho atmosféra a nálada „promodlených“ kostelních interiérů posvěcená staletími. Stavitelské umění gotické či barokní ho neustále inspiruje k vlastní tvorbě. Prostřednictvím gestických tahů, úsporné a ponuré barevnosti brilantně a věrně zachycuje ovzduší duchovních stánků. Výstižně zprostředkovává zážitek z monumentálních staveb kostelů, vyzařujících chlad, kontrasty protisvětla se zlatavým prachem a všeobjímající boží oko vedoucí člověka k pokoře a sebezpytující kázni.

Jakub Špaňhel se v průběhu let k tématu sakrální architektury periodicky vrací a současně také oživuje historicky prověřené náměty jako krajiny, kytice či ženské akty, a to s neotřelým uměleckým pojetím plným emotivní exprese a potemnělé barevnosti.

Jakub Špaňhel (1976)

St. Barbara’s Cathedral

2017

acrylic on canvas, 150 * 110 cm

O 1922

The large-format painting St Barbara’s Cathedral is one of Jakub Špaňhel’s mature works and also has a close connection to Kutná Hora, specifically to the immediate vicinity of the Jesuit College where the cathedral is located. The painting is part of an important series of images inspired by religious architecture, a subject that Špaňhel was already exploring while a student at the Academy of Fine Arts in Prague. The first time that he presented works on this theme was at his graduate exhibition Jakub Špaňhel 26 Years at Prague City Gallery’s exhibition space in the Old Town Hall. 

In these paintings, Špaňhel focuses exclusively on Catholic churches – he hails from Karviná and his family is Catholic. He is interested in the atmosphere and mood of ‘prayer-filled’ church interiors sanctified by centuries of use. The architecture of the Gothic or the Baroque continues to inspire him in his work. Through gestural strokes of the brush and the use of subdued and sombre colours, he brilliantly and faithfully captures the atmosphere of these houses of worship while eloquently conveying the experience of being inside such monumental religious buildings – exuding a coldness, filled with the contrast between backlighting and fine golden dust, and characterised by the all-encompassing eye of God guiding man towards a sense of humility and self-searching discipline.

Jakub Špaňhel periodically revisits the subject of religious architecture while breathing new life into historical genres such as the landscape, floral still lifes and the female nude with a fresh artistic vision full of emotional expressiveness and subdued colours.