Dívka / Girl

ENG ↓

Petr Nikl (*1960)

Dívka

(2009–2010)

olej, plátno, 91 * 201 cm

GASK O 1965

Zakoupeno s podporou Ministerstva kultury ČR, 2023

Petr Nikl ve svých dílech soustředěně a opakovaně ohledává podoby emocí, vzpomínek a osobní paměti. Jedinečný životní příběh a téma vlastní historie zkoumá z různých úhlů pohledu – retrospektivně i zcela současně, ve vztahu ke svým rodičům a v zrcadlení tématu dětství – svého vlastního i svých dětí.

Obraz Dívka (též Puberta) volně reaguje na období dospívání umělcovy dcery. Zachytil ji v roce 2004 ve stylizovaném, barevně i formátově analogickém portrétu Anna jako Pipi – s typickou zrzavou parukou, coby oblíbenou nezávislou a svéráznou desetiletou hrdinku dětských knih švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. O pět let později vznikl obraz Dívka (Puberta), na němž se podoba i výraz dívky výrazně proměnily, jako by zrcadlily náročné období, kterým prochází mezi desátým a patnáctým rokem. Etapa přechodu z dětství do dospělosti je dobou zmatků a hlubokých emocí, dobou probuzení a uvědomění, ale i velkých pochybností a hledání sebevědomí a vlastního místa ve světě.

Po Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti vystudoval Petr Nikl v druhé polovině 80. let malbu na pražské Akademii. Na výtvarné scéně se pohybuje od poloviny 80. let. Byl členem legendární skupiny Tvrdohlaví. Jeho aktivity, pro které je charakteristická hravost a soustavný zájem o témata spjatá s osobní pamětí, se odehrávají v širokém poli: od malby, kresby a grafiky přes performance a divadelní tvorbu až k hudbě, autorským knihám a kurátorské činnosti.

Petr Nikl (1960)

Girl

(2009–2010)

oil on canvas, 91 * 201 cm

GASK O 1965

Purchased with the support of the Czech Ministry of Culture, 2023

In his works, Petr Nikl repeatedly focuses on various forms of emotions, recollections and personal memory. He explores his unique life story and his own history from a number of different angles, both retrospectively and contemporaneously, all while reflecting on his relationship with his parents and on the subject of childhood – his own as well as his children’s.

His painting Girl (also known as Puberty) was loosely inspired by his daughter’s adolescence. In 2004, he captured her in a similar (in terms of colour and format) stylised portrait titled Anna as Pippi, in which she is wearing a red wig in the style of the popular independent-minded ten-year-old heroine from Swedish author Astrid Lindgren’s series of children’s books. Five years later, when Nikl painted Girl (Puberty), the girl’s appearance and expression had changed significantly, as if reflecting the difficult period she went through between the ages of ten and fifteen. The stage of transition from childhood to adulthood is a time of confusion and strong emotions, a time of awakening and realisation, but also of great doubt and the search for self-confidence and one’s place in the world.

After graduating from the Secondary School of Applied Arts in Uherské Hradiště, Petr Nikl studied painting at Prague’s Academy of Fine Arts in the second half of the 1980s. He has been active on the art scene ever since. A member of the legendary Tvrdohlaví [Stubborn Ones] art group, Nikl creates art that is characterised by a sense of playfulness and an enduring interest in themes related to personal memory. He spans a broad range of fields including painting, drawing and printmaking, but also performance and theatre work, music, artist’s books and curating.