0

Košík

Hledat Menu

Jan Švankmajer v GASK!

Jan Švankmajer v GASK!
6. 2. 2024

V letošním jubilejním roce představí GASK veřejnosti celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Navazuje tak na koncepční linii projektů věnovaných velkým osobnostem českého animovaného filmu, které se v posledních letech uskutečnily v GASK (Aurel Klimt, Jiří Trnka). Výstava DISEGNO INTERNO, která se koná v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento český surrealista zasáhl – jsou to koláže, grafika, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film. Důležitou součástí expozice bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové. Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK nabídne programy pro školy, animační workshopy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi.

Autorovu tvorbu lze dělit do tematických skupin, které jsou podmíněny jeho inspiračními či přímo obsesivními zdroji. Patří sem rudolfinský manýrismus (kunstkamery, kabinety kuriosit a dílo Giuseppe Arcimbolda), loutkové divadlo a „barokní“ tradice starých českých loutkářů, art-brut, erotismus (v této souvislosti jsou pro Švankmajera důležitými osobnostmi Markýz de Sade, též Sacher-Masocha), umění přírodních národů (fetiše), Max Ernst (kolážové romány) a tvorba některých významných postav světové literatury (E. A. Poe, Lewis Carroll). Cosi jako sekundární, „užitkovou“ část Švankmajerovy tvorby představuje jeho scénografie pro divadlotriková práce pro československý film. Naopak, za zcela regulérní součást tvorby je nutno vnímat jeho knižní ilustrace, neboť se týkají literatury úzce spřízněné s jeho vnímáním světa a jeho obsesemi. V posledních letech vznikají autorské knihy, které Švankmajer nazývá „romány“, žánrově jde však o těžko postižitelný formát, obsahující prvky beletrie kombinované s esejistikou, vzpomínkovými a deníkovými texty či úryvky ze scénářů.

Eva Švankmajerová byla česká malířka, scénografka, básnířka, prozaička a výrazná představitelka surrealismu. Rozhodující se pro ni stalo setkání s Janem Švankmajerem v roce 1960, v listopadu téhož roku se vzali. Ačkoli tvorba Evy Švankmajerové vznikala „po vlastní ose“, mnohokrát se práce manželů Švankmajerových protnula (kromě filmů jde o keramiku prezentovanou pod společným pseudonymem Kostelec – narážka na Evino rodiště, keramické centrum Kostelec nad Černými lesy). Švankmajer vždy její obrazy a plastiky činil součástí svých výstav. „Mám slabost pro Tvoje obrazy, pro ten malovaný deník našeho života, který je otevřený jako sezam a zároveň rafinovaný jako čínská kuchyně,“ napsal ve svém vyznání Jan Švankmajer své manželce.

Výstava Jana a Evy Švankmajerových v Galerii Středočeského kraje bude reprezentativní přehlídkou tvorby těchto dvou životních a tvůrčích souputníků s důrazem na jejich vzájemný dialog. „Ústředním námětem projektu je tzv. disegno interno čili ,vnitřní uspořádání‘, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Jde o princip, který ve Švankmajerově pojetí spojuje rudolfinský manýrismus a surrealistický ,vnitřní model‘,“ dodává kurátor výstavy Richard Drury. Výstava spolu s doprovodným programem bude zohledňovat spojitosti (zejména v rovině baroka, alchymie a fenoménu Kostnice) mezi jejich dílem a jedinečnou duchovní pamětí bývalé jezuitské koleje a Kutné Hory obecně.

Kurátorem tohoto výjimečného galerijního počinu je vedoucí uměleckého oddělení GASK Richard Drury. Veřejnost bude moci výstavu zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024.

Záštitu nad výstavním projektem převzal ministr kultury Mgr. Martin Baxa a hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková.

Výstavě je věnována krajská výtvarná soutěž KUNSTKAMERA, do které se mohou zapojit žáci základních a středních škol. Podrobnosti najdete ZDE.

Výstavu doprovodí bohatý program, který zahrne nejen projekce filmů z dílny Jana Švankmajera, ale také série přednášek a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK k výstavě připravuje několik edukačních programů pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a workshopy s tematikou animace, koláže a asambláže. Jeho přehled najdete zde níže. Podrobnosti sledujte na našem FacebookuInstagramu. Souhrnně k vytištění je ZDE.

Březen

 • sobota 9. března 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 16. března 2024 od 16.00 hodin: PIDLUKE – PADLUKE!

S teatrologem a kritikem Vladimírem Justem o významu faustovského mýtu v české moderní kultuře a zejména v díle Jana Švankmajera.

Součástí programu bude projekce krátkého filmu Emila Radoka Johanes doktor Faust (1958) a Švankmajerova celovečerního snímku Lekce Faust (1994), jednoho ze stěžejních autorových děl.

Místo konání: refektář

 • sobota 23. března 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 23. března 2024 od 11.00 do 16.30 hodin: PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

Workshop animace s Pavlou Šnajdarovou (OP&K, Ultrafun)

Surrealismus není umělecký směr, ale způsob vidění a myšlení. A animace je všeho schopná! Cokoli se může uvést do pohybu. Cokoli se může spojit. Během workshopu budete vytvářet krátké surreálné animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích. Myšlenkovou a materiálovou inspiraci budeme čerpat z výstavy Disegno Interno.

Cílová skupina: studenti a dospělí

Vstupné: 1 100 Kč (včetně vstupného do výstavy Disegno Interno a na komentovanou prohlídku)

Délka programu: 6,5 hodin

Kapacita workshopu: 10 osob

Místo konání: ateliér Lektorského centra

 • sobota 23. března 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 30. března 2024 od 16.00 hodin: NĚJAKÝ ŠRAMOT VZPOMÍNEK

Básně, snové záznamy, vzpomínky a jiné písemné projevy Evy a Jana Švankmajerových v podání Ivany Uhlířové, Jiřího Lábuse a Víta Maloty.

Součástí programu bude projekce filmu Jana Švankmajera Do sklepa (1983) a Jiřího Brdečky Jsouc na řece mlynář jeden (1971).

Místo konání: refektář

Duben

 • sobota 6. dubna 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 6. dubna 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • středa 10. dubna 2024 od 10.30 do 11.30 hodin: GASK mini: RODIČE A DĚTI

Výtvarná zastavení pro děti od 2 do 5 let a jejich pra/rodiče k výstavě Evy a Jana Švankmajerových. Středeční dopoledne bude opět o společném experimentu a hře. A také o objevování a tvoření nového světa, kde fantazie nemá hranice. Čeká vás koláž, asambláž a nejjednodušší formy animace.

Cílová skupina: děti od 2 do 5 let s pra/rodiči

Vstupné: 80 Kč dítě + rodič zdarma

Délka programu: 60 minut

Místo konání: ateliér Lektorského centra

 • sobota 13. dubna 2024 od 13.00 hodin: RODIČE A DĚTI V POHYBU

Rodinný workshop animace s Pavlou Šnajdarovou (OP&K, Ultrafun)

V animaci je všechno možné! Lítající psi, vlny moře, mluvící kočky a tančící nábytek.

Během workshopu budete vytvářet krátké animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích. Každé stanoviště je zaměřené na jiný princip animace. Fascinujícím zdrojem inspirace nám bude tvorba Evy a Jana Švankmajerových.

Cílová skupina: rodiče s dětmi od 6 do 12 let

Vstupné: 450 Kč dítě + rodič zdarma

Délka programu: 3 hodiny

Místo konání: ateliér Lektorského centra

 • sobota 13. dubna 2024 od 16.00 hodin: UKLIDIT AŽ PO MÉ SMRTI

S filmovými historiky Evženií Brabcovou a Jiřím Horníčkem o životě a díle psychiatra, surrealisty a jazzmana Ludvíka Švába, od jehož narození letos uplyne sto let.

Součástí programu budou projekce filmů Jídlo (1992) Jana Švankmajera a dokumentu L’amour fou (1995) režisérky Martiny Kudláček.

 • sobota 20. dubna 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 20. dubna 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 25. dubna 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 25. dubna 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Spiklenci slasti

Místo konání: refektář

Délka projekce: 85 minut

Květen

 • sobota 4. května 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 4. května 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 11. května 2024 od 13.00 hodin: ŠVANK-MAYERS BILDERLEXIKON

mezigenerační program pro rodiny

„Jestliže ekologická katastrofa, kterou právě prožíváme, nechává ročně vyhynout desítky živočišných druhů, pak nezbývá, než aby je imaginace nahradila jinými.“ A tak v rodinné kooperaci vstoupíme do šíleného projektu Bilderlexikon, v němž Jan Švankmajer vytvořil encyklopedii alternativního světa, a možná se nám podaří stvořit nové živočišné či rostlinné druhy.

Cílová skupina: rodiče s dětmi od 6 do 12 let

Vstupné: 80 Kč dítě + rodič zdarma

Délka programu: 2 hodiny

Místo konání: ateliér Lektorského centra

 • sobota 11. května 2024 od 16.00 hodin: ŠÍLENÝ ŠVANKMAJER A METODA PANA POEA

O tom, jak americký básník Edgar Allan Poe vstoupil do díla Jana Švankmajera (a jiných tvůrců), s kulturním historikem Martinem Jirouškem.

Součástí programu bude projekce filmů Jana Švankmajera Zánik domu Usherů (1980), Kyvadlo, jáma a naděje (1983) a Šílení (2005).

Místo konání: refektář

 • pátek 17. května 2024: MUZEJNÍ NOC V GASK

18.00 – 21.00 hodin: animační workshop (místo konání: ateliér Lektorského centra)

20.15 hodin: komentovaná prohlídka

21.30 hodin: projekce filmu Něco z Alenky (místo konání: refektář; délka projekce: 86 minut)

 • sobota 18. května 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 18. května 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 23. května 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 23. května 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Otesánek

Místo konání: refektář

Délka projekce: 125 minut

Červen

 • sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE

mezigenerační program pro rodiny

Záludná zákoutí, tajné chodby a pasti, jemné i méně příjemné struktury, prolínání tvarů, které dokážeme popsat, nebo budeme jen tápat, dokud neotevřeme oči – hra s taktilními objekty nás zavede do snových krajin, kde nic není nemožné a nic není jisté. Technikou asambláže zdánlivě neslučitelných materiálů prozkoumáme tvorbu Jana Švankmajera.

Cílová skupina: rodiče s dětmi od 6 do 12 let

Vstupné: 80 Kč dítě + rodič zdarma

Délka programu: 2 hodiny

Místo konání: ateliér Lektorského centra

 • sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Richardem Drurym
 • sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE

Jan Švankmajer versus baroko v přednášce surrealisty Bruna Solaříka v dolní kapli sedleckého osária.

Součástí programu budou projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970).

Místo konání: Sedlec

 • sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Přežít svůj život

Místo konání: refektář

Délka projekce: 105 minut

Červenec

 • sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Hmyz

Místo konání: refektář

Délka projekce: 98 minut

 • sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka
 • sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka

Srpen

 • sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Richardem Drurym
 • sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR

Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.

Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).

Místo konání: refektář

Vstupné:

Komentované prohlídky – příplatek 60 Kč k platné vstupence do výstavy (zahrnuje také zapůjčení headsetu/sluchátek)

Filmové projekce – 80 Kč

Sobotní komponované programy – 100 Kč

Workshop animace pro dospělé – 1 100 Kč

Programy pro rodiny – 80 Kč dítě + rodič zdarma

Rodinný workshop animace – 450 Kč dítě + rodič zdarma

V rámci programu Muzejní noci v GASK vstupné zdarma

Místa konání:

Čtvrteční a páteční filmové projekce – refektář

Sobotní komponované programy – refektář

Sobotní a čtvrteční komentované prohlídky – galerie I, místem setkání je předsálí výstavy

Doba trvání:

Komentované prohlídky – 60 minut

Sobotní komponované programy – 120 minut

GASK mini – 60 minut

Sobotní mezigenerační programy pro rodiny – 120 minut, 180 minut v případě animačního programu

Změna programu vyhrazena.