0

Košík

Hledat Menu

Vzpomínka na malířku Věru Novákovou

Vzpomínka na malířku Věru Novákovou
3. 4. 2024

Věra Nováková (17. ledna 1928 – 30. března 2024)

V sobotu 30. března nás navždy opustila malířka Věra Nováková, lidsky a umělecky výjimečná postava české kultury od poloviny 20. století.  

Od konce 40. let 20. století tvořila Věra Nováková mimo rámec oficiálních i neoficiálních kulturních struktur. V roce 1949, po vyloučení z Akademie výtvarných umění v Praze v rámci komunistických „čistek“, se vrátila ke kořenům evropské křesťanské a umělecké tradice. V takto vymezeném svobodném prostoru rozvíjela svůj nezaměnitelný projev, který – vedle tvorby jejího životního souputníka Pavla Brázdy – představuje v českém umění zcela originální fenomén. Autorka se příznačně projevovala s neochvějným přesvědčením o hodnotě a smyslu lidského bytí. Vyjadřovala se s přejícím humorem a s velkou citlivostí a odpovědností vůči osudu lidí kolem sebe.

Přes těžkosti a ponižování, kterým ve svém životě musela v době komunistické totality čelit, Věra vždy působila neobyčejně svěže, pozitivně a odolně vůči duševně erozivním vlivům soudobé společnosti. Její tvorba se neustále vracela k základním otázkám a hodnotám lidského života a tím má trvalou schopnost nás hluboce oslovovat. 

V roce 2014 se v GASK konala dosud největší autorčina samostatná výstava Kampak a odkud. V sbírkách GASK je v současnosti zastoupena třemi díly – malbami Matka dolorosa, KrálPřed branami. Posledně jmenovaný je výstižnou ukázkou autorčina celoživotního tázání se po smyslu lidské smrtelné a duševní cesty. Obraz byl v letech 2017–2024 vystavený ve stálé expozici GASK Stavy mysli / Za obrazem.

S Věrou Novákovou nás pojila nejen úspěšná spolupráce, ale vzájemná přízeň a přátelská důvěra. Věra vnášela do života každého, kdo ji blíže poznal, pocit radosti a štěstí. Bude nám velmi chybět. Její povznášející odkaz s námi zůstane.