0

Košík

Hledat Menu

žáci základních škol, základních uměleckých škol a studenti středních škol

termín pro zaslání prací do 12. dubna 2024

Zadání soutěže:
Vydejte se se svými žáky a studenty do světa surrealismu a pátrejte v inspiračních zdrojích světového tvůrce Jana Švankmajera a jeho ženy Evy.

Jan Švankmajer (*1934) se přísně vyhýbá označování své osoby za umělce a své tvorby za umění. Souvisí to s jeho přijetím surrealismu a názoru, že surrealismus není umění, ale způsob myšlení, životní postoj či novodobá alchymie. Jan Švankmajer je vnímán jako významný tvůrce na poli kinematografie, výtvarného umění, literatury a divadla. Sám žádný z uvedených výrazových prostředků neupřednostňuje. Vše se v jeho díle propojuje a tvoří jeden celek.

Od března do srpna 2024 bude v GASK – Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře k vidění reprezentativní výstava Disegno Interno – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer, připravená k autorovým 90. narozeninám.

Téma: dílo Jana a Evy Švankmajerových
Podtémata: surrealismus, koláž, animace, loutkové divadlo, dětství
Inspirační zdroje: rudolfinský manýrismus (kunstkamery, kabinety kuriozit a dílo Guiseppeho Arcimbolda); loutkové divadlo a „barokní“ tradice starých českých loutkářů; art-brut (mediumní kresby); Max Ernst (kolážové romány); tvorba některých významných postav světové literatury (E. A. Poe, Lewis Carroll); filmy Alenka v říši divů, Do sklepa, Otesánek.

Podmínky soutěže:
Do soutěže můžete zasílat jak plošné práce, tak animace. Účastnit se mohou jednotlivci i skupiny.
Plošné práce / koláž (formát maximálně A2);
jsou přijímány pouze originály prací (nikoli kopie, xerox apod.)
Video / film nebo animace (max. délka 3 min);
technické parametry: kontejner: MP4 nebo mov; formát: MPEG-4, H264; rozlišení: Full HD 1080 p (1920 × 1080) nebo HD ready 720 p (1280 × 720); audio bitrate: 128 kbps; stopáž: max. 3 min)

Označení výtvarných prací na papíře (štítek v příloze vyplňujte čitelně hůlkovým písmem): jméno a příjmení dítěte (uvádějte v tomto pořadí); věk, rok narození; název díla; technika, kterou bylo dílo vytvořeno; název a přesná adresa školy či organizace, jež práce posílá; e-mailové spojení na školu a učitele (kam budou zaslány výsledky vyhodnocení soutěže); telefon; souhlas s podmínkami soutěže

Označení videa (štítek v příloze vyplňujte čitelně hůlkovým písmem): do přílohy e-mailu vložte oskenovaný štítek s podpisem

Účastník soutěže podpisem svého zákonného zástupce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, věk, rok narození) pro účely organizace výtvarné soutěže pořádané Středočeským krajem. Dále účastník souhlasí s podmínkami výtvarné soutěže, které tvoří přílohu přihlášky výtvarných prací.

V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti – plošné práce a multimediální práce (jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami). Výtvarné práce zasílejte nejpozději do pátku 12. dubna 2024 na e-mail: vratnamilitka@gask.cz (video), nebo poštou na adresu: GASK Kutná Hora – Lektorské centrum GASK, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora (plošné práce). Jmenný seznam žáků zasílejte také elektronicky na e-mail vratnamilitka@gask.czVyhodnocení soutěže a informování všech zúčastněných proběhne nejpozději do 30. dubna 2024. Nejlepší práce budou vystaveny v Galerii Středočeského kraje od 28. května 2024 do 16. června 2024Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti představitelů kraje se uskuteční v úterý 28. května 2024. Vystavené i nevystavené práce bude možné vyzvednout od 17. června do 28. června 2024, vždy po telefonické domluvě s edukátorkami LC GASK. Autoři zasláním výtvarné práce souhlasí s jejím zveřejněním a udělují Středočeskému kraji bezplatně a v neomezeném rozsahu licenci k užití výtvarné práce, jakožto autorského díla, pro potřeby Středočeského kraje, a to všemi známými způsoby užití. Výherci se mohou těšit na zajímavé a hodnotné ceny.

 

Kunstkamera - propozice ke stažení

Kunstkamera - štítek k označení prací ke stažení