JULIE KOPOVÁ / HYBRID LANDSCAPES

Autumn, 2021
20. 02.2022 - 29. 05.2022

Kurátorka: Adriana Primusová

Vernisáž: 19. 2. 2022, 16:00

Projectroom

Julie Kopová (nar. 1995) je čerstvá absolventka pražské Akademie výtvarných umění, na které prošla postupně ateliéry malby Jiřího Sopka, Roberta Šalandy a Vladimíra Skrepla (2021). Svobodně a velkoryse zachází s prostředky tradičních výtvarných médií malby a kresby a čistě výtvarným jazykem v jeho abstraktní formě artikuluje své úvahy o stavu bytí. Prostřednictvím specifické barevnosti a dynamického gesta zachycuje přítomnost okamžiku a současně se snaží postihnout prostor v jeho univerzálnosti. Východiskem pro zkoumání jeho neohraničenosti jí byla krajina. Poprvé tematizovala prostor prostřednictvím kresebných liniíolejovým pastelem dynamicky prostupujícíchmalbuve své diplomové práci nazvané -∞/+∞ (Minus nekonečno plus nekonečno), nejzřetelněji v jednom z osmi obrazů série, v monochromatickém obraze nazvaném Buzz (Bzučení).

„V kontextu tohoto abstraktního tématu bych chtěla zkoumat kontrast mezi pojmy maxima a minima, plnosti a prázdnoty na individuální i společenské úrovni, vyjadřující jejich vztah k myšlence nekonečna,“ charakterizuje svoji první velkou práci Julie Kopová. Abstraktní prostor zde navíc definuje zvukem / hudbou, kterou zkomponovala jako součást cyklu. Hudba jako nejabstraktnější ze všech druhů umění má v procesu zkoumání prostorových hranic u Kopové výlučné místo. Vstupuje přímo do autorčiných kreseb v podobě rytmu barevných linií a shluku čar. Na předchozí práce Kopová navázala v posledním roce sérií velkoformátových kreseb olejovým pastelem na papíře nazvanou Hybrid Landscapes (Hybridní krajiny). Kresebné gesto, vyjádřené zde často až se znepokojivou barevností, určuje (překračuje) prostor pomocí pohybu – tedy plynoucího času – a kontrastuje s prázdnem bílého papíru. „Zkoumám maximum a minimum metaforicko-abstraktním způsobem a věnuji se malířské vizualizaci rytmu, který je nedílnou součástí hudby i poezie,“ komentuje autorka tuto část své tvorby. Silná emotivní a spontánní rovina udává náladu výsledného díla, kterou vystihují i názvy děl (udává je výhradně v angličtině). Přítomný neklid vypovídá o vnímání světa.

Julie Kopová (nar. 1995 v Praze)

Studium

2019 – 2021 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby II / Vladimír Skrepl

2016 – 2019 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby I / Robert Šalanda

2019 Akademie der Bildenden Künste, Mnichov, Gregor Hildebrandt Klasse

2015 – 2016 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby I / Jiří Sopko

2012 – 2015 Lycée Français de Prague

Výstavy

2021 Symposium Krajina v umění s Alšovou Jihočeskou galerií, Frantoly

2021 Moc je také málo, skupinová výstava, Kabinet Chaos Gallery, Polička

2021 Vyhořelé múzy, vyléčená monstra, výstava diplomových prací, AVU, Praha

2021 Krajina + – skupinová výstava, Galerie Benedikta Rejta, Louny

2020 Salon PES – skupinová výstava, Galerie Karpuchina, Praha

2020 Salon Tchécoslovaque – skupinová výstava, Galerie NTK, Praha

2019 Hory pochybností a obav, Galerie Kaple, Holyně, Praha

2017 Pick‘n‘Mix – skupinová výstava, BUBEC, Praha

2017 Komín – skupinová výstava Ateliéru malby I, Industra Art, Brno

2017 Under the groovy cloud, Jazzclub Bamberg, Bamberg (Německo)

 

Kurátorka: Adriana Primusová

Komentované prohlídky: ve čtvrtek 31. 3. od 15 h a v sobotu 7. 5. od 15 h

Doprovodný program

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22