SAMOTA UPROSTŘED DAVU: Charles Baudelaire a české umění

Václav Jirásek, Bratrstvo, Tulips
03. 10.2021 - 16. 01.2022

Autorka výstavy: Kristýna Jirátová, kurátor za GASK: Richard Drury

Galerie IV

Vernisáž: 2.10. 2021

SAMOTA UPROSTŘED DAVU: Charles Baudelaire a české umění

3. 10. 2021 – 16. 1. 2022
zahájení: 2. 10. 2021

Výstava, věnovaná dvoustému výročí narození Charlese Baudelaira, představuje vliv osobnosti a díla tohoto francouzského básníka na české umění od konce 19. století do současnosti. Výběr uměleckých děl zahrnuje jak konkrétní inspirace, tak širší, podprahové souvislosti. Koncept výstavy je založen na zásadních baudelairovských tématech, podobně jako je vystavěna sbírka básní Květy zla. Kniha, jež je zpovědí člověka, pohybujícího se mezi světlem a temnotou, usilujícího o krásu i topícího se v ošklivosti, hledajícího cestu mezi Bohem a Satanem, básníka, který se celý život snažil vydestilovat krásu ze zla.

Charles Baudelaire (1821–1867), často označovaný za prvního prokletého básníka, je dnes právem považován za zakladatelskou osobnost moderny. Sám hluboce obdivoval dílo malířů Eugèna Delacroixe, Francisca Goyi či méně známého Constantina Guyse, kterého nazýval malířem moderního života. Své Květy zla věnoval básníku Théophilu Gautierovi, byl prvním překladatelem Edgara Allana Poea do francouzštiny a zbožňoval hudební dílo Richarda Wagnera. Již za svého života inspiroval takové umělce, jako byli Gustave Courbet, Édouard Manet či Félicien Rops, které těsně následovali Auguste Rodin, Odilon Redon i autor „bible dekadence“ Joris-Karl Huysmans.

V posledním desetiletí 19. století se v českém prostředí pomalu otevírá cesta k začlenění do evropské moderny. Zájem českých literátů a umělců o dílo Charlese Baudelaira započal již s prvními překlady jeho básní v roce 1875, šířeji však pronikají básníkovy vlivy až v souvislosti s otevíráním témat strachu, zoufalství i zla s blížícím se přelomem století. S novým chápáním umělecké osobnosti a individuality je spojen především pojem dekadence, jejíž představitelé se uchylují k dobrovolné samotě a pohrdání okolní společností. V expresionismu následně mnohdy ústí osamocení až v úplné vysílení. Své postavení na okraji promítali mladí umělci a pozdější členové Skupiny 42 do obrazů městských periferií. Existenciální krize pak měla dramatický dopad v českém informelu, kdy se mnozí umělci hrubými zásahy do struktur materiálu snažili vykřičet úzkost a strach z politické i společenské současnosti. S příchodem normalizace se český underground uzavírá čím dál více do izolace a pocit marnosti a nudy se později projeví také v hnutí punk. Obraz pokroku a vykořeněnosti městského člověka, motivy smrti, osobní tragédie, strachu, zla i věčného hledání krásy pak přetrvávají v českém umění až do současnosti.

Architektonická koncepce výstavy je ponorem do duše flanéra, bloudícího po Paříži 19. století s jejími pestrými výlohami, pasážemi i stánky bukinistů na břehu Seiny. Kumulace děl v jednotlivých sálech – odkazující také na pařížské Salony, o kterých Baudelaire psal – zároveň představuje jakési samostatné sbírky hovořící jako celky. Díla jsou prezentována v těsné blízkosti, podobně jako je tomu u slov a veršů jedné básně. Napětí mezi jednotlivými díly a celkem je vyostřeno, vizuální přeplněnost vyvolává tíseň a vede k touze po prázdnotě. Splín. Pokusy uniknout k poezii, do náručí lásky, k umělým rájům a zpět do ulic města. Nic se nedaří. Nezbývá než samota uprostřed davu.

Výstava SAMOTA UPROSTŘED DAVU v pořadu Události v kultuře ZDE.

Zastoupení umělci:
Karel Hlaváček, Luděk Marold, František Bílek, Jan Preisler, Karel Myslbek, Karel Špillar, August Brömse, František Kobliha, Jan Konůpek, Viktor Oliva, Bohumil Kubišta, Emil Artur Pittermann-Longen, Josef Váchal, Richard Teschner, Artuš Scheiner, Jan Štursa, Ladislav Šaloun, Quido Kocian, Bohumil Kafka, Jaroslav Horejc, František Drtikol, Max Švabinský, Alén Diviš, Karel Votlučka, Jindřich Štyrský, František Muzika, Jiří Kolář, Běla Kolářová, František Hudeček, Alex Beran, Karel Černý, Zdeněk Sklenář, František Tichý, Josef Liesler, Jaroslav Šerých, Jiří Balcar, Jan Koblasa, Pavel Nešleha, Antonín Tomalík, Aleš Veselý, Zdeněk Beran, Radoslav Kutra, Dalibor Chatrný, Karel Demel, Jaroslav Šváb, Anna Grmelová, Jan Beran, Jarmila Malátová, Karel Zlín, Václav Stratil, Viktor Pivovarov, František Štorm, Martin Mainer, Svatopluk Klimeš, Michael Rittstein, Josef Bolf, Ivan Pinkava, Václav Jirásek a Bratrstvo, Otto Placht, Karel Balcar, Jiří Petrbok, Martin Gerboc, Adam Holý, Pavel Piekar, Mark Ther, Marek Škubal, Tereza Eisnerová, Martin Salajka, Jan Vytiska, Martin Mulač, Jakub Janovský, Benedikt Tolar, Ondřej Vyhnánek, Michal Škapa, David Strauzz, Siegfried Herz, Matouš Háša, Ján Zelinka, Karolína Netolická, Oskar Hořánek

Édouard Manet, Aubrey Beardsley, A. Rassenfosse, Félix Édouard Vallotton, Félix Bracquemond, Carlo Farnetti, Odilon Redon, Félicien Rops, Tony George-Roux, Édouard Chimot, Pierre Pascal, Maurice de Becque, Joseph Hemard, Henry Chapront

 

Doprovodný program

Přednáška Jiřího Pelána BAUDELAIROVY KVĚTY ZLA

GASK plus

16/10/2021 (so) od 17.00 hodin

  • 16. 10.2021
Baudelairovský film

6/11/2021 (so) od 18.00 hodin

  • 06. 11.2021
Komentované prohlídky výstavy Samota uprostřed davu

GASK bez bariér

25/11/2021 (čt) od 15.00 h

  • 25. 11.2021

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22