Výstava 80’svoboda volně navazuje na oslavy výročí Sametové revoluce. Studenti Ateliéru fotografie II UMPRUM na ní ukazují vlastní pohled na to, jak vnímají svobodu 30 let od převratu. S rekapitulací historických faktů pracuje minimum děl. Vystavovaná díla tvoří hlavně sondu do vnímání generace, která toto období vědomě nezažila. Výsledkem je obsáhlá kolekce fotografií s neotřelými přístupy k tématu. Práce vycházejí z klauzur na téma „80. léta a svoboda“. Úkol studentům zadávali vedoucí ateliéru Václav Jirásek a Štěpánka Stein.

Výstava se nesnaží o exaktní vyobrazení historických faktů, ale pracuje s myšlenkou fenoménu, tak jak jej definuje filosofie — jak se něco jeví bez uplatnění empirické zkušenosti. V dílech se tak promítá kolektivní paměť generace, která 80. léta ani nastupující svobodu počátku devadesátých let nezažila. Své představy v tekuté modernitě, jak naši dobu definoval sociolog Zygmunt Bauman, čerpají z toku fragmentalizovaných informací a dojmů změti digitálního prostoru. Výstava je náhledem do vědomí porevoluční generace, která mnohdy pod vlivem nepřetržité sebereflexe veřejnosti s tímto tématem pracuje mytologicky.

Otevřený přístup k tématu dovoluje ukázat různé způsoby zpracování. Na výstavě se prolínají díla, která reagují na estetiku 80. let 20. století, svobodu mileniálů, nebo se vymezují proti dominantním diskurzům společnosti — například fenoménu selfie nebo vnímání lidského těla. Každý student mohl svobodně pojmout i koncepci instalace fotografie, která se stala zadáním pro zimní semestr.

Vystavit fotografii neznamená pouze ukázat vytištěný papír v rámu na zdi. V objektech se otevírá otázka vztahu fotografie a sochy. Na první pohled jde o antagonický vztah, neboť samotná instalace popírá podstatu fotografií, fungují však v symbióze, ve které je obsah fotografie posílen formou jejího vystavení. Procházka galerií se potom stává spektáklem. Vystavovaná díla je možné vnímat jako gesamtkunstwerk na pomezí nejenom fotografie, ale také sochy, hudby nebo videa.

Anežka Kořínková, Kateřina Sýsová

Vystavující:

Jakub Delibalta, Lukáš Hlavín, Adriána Ingeli, Johana Kovářová, Ondřej Kubeš, Iurii Ladutko, Viktorie Macánová, Anna Pospíšilová, Matěj Racek, Markéta Slaná, František Svatoš, Kateřina Sýsová, Anna Štefanovičová, Justina Urbanová, Agnes Willow, Adéla Zlámalová, Tomáš Zumr, Barbora Žentelová