Výstava Konfigurace představuje site-specific instalaci Jana Stolína, autora, jenž v období sametové revoluce studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nejprve ve figurativním ateliéru Josefa Malejovského, později po změně režimu u progresivního Kurta Gebauera. Jeho práce na škole brzy směřovala ke svébytnému konceptuálnímu minimalismu a novomediálnímu vyjadřování. Autor aktivně pracuje s architekturou prostoru a nosnými tvaroslovnými prvky jsou mu technické komponenty: např. průmyslové ventilátory, sádrokartonové konstrukce, vzduchotechnické potrubí, sololitové překližky atp. Objevuje pro diváka to, co většinou bývá v galerijním provozu skryté a umně zabudované za stěnou či pod výstavním fundusem. Stolín zapojuje do svých instalací či videoinstalací také pohyb ve formě proudění vzduchu, zvuk, nebo spíš ruch, a světlo. V roce 2000 se stal díky projektu 237 m³ finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého a derivace tohoto díla vyústila do veřejné realizace Památníku bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci.

Vedle umělecké činnosti se věnuje i pedagogické praxi. Od roku 2018 působí jako vedoucí katedry umění na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Úspěšně se uplatňuje rovněž v kurátorském oboru. V roce 1997 byl spoluzakladatelem Galerie Die Aktualität des Schönen… v Liberci a několik let byl i kurátorem Galerie SET v Oblastní galerii Liberec. V současné době je uměleckým vedoucím Cube × Cube Gallery. Své umělecké schopnosti využívá také ve výstavnictví v pozici architekta výstav.

Stolínova práce se neobjevuje v Galerii Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře poprvé. V roce 2019 vytvořil působivou light performance využívající umělou mlhu a LED světla, která byla prezentována v rámci akce Zapni světlo pro Pešánka! (Zdeněk Pešánek /1896–1965/ je významný průkopník multimediálního a kinetického umění a kutnohorský rodák) a která vzbudila u místního publika velkou pozornost.

Konfigurace je typickou ukázkou Stolínovy tvorby a způsobu uvažování. Instalace šitá na míru Experimentálnímu prostoru I, bývalým lázním jezuitské koleje, je sestavená z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí jednoduchou, minimalisticky cítěnou kompozici. Ta má samostatné výtvarné kvality, zároveň však předkládá specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor galerijního fundusu, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

Nepřítomnost exponátů se stává podnětem interaktivní audioinstalace a výzvou ke hře, do níž se mohou zapojit návštěvníci výstavy. Ti procházejí soustavou soklů a mohou zakoušet proudění vzduchu jako stopu nepřítomných děl a imaginativně si je evokovat pomocí zvukových analogií.

V projektu Konfigurace jsou tak neustále rozehrávány a navzájem k sobě kontextuálně vztahovány základní části instalace – složka vizuální a auditivní, smyslově-emotivní a metaforicko-konceptuální.

Veronika Marešová a Jan Stolín

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s umělcem a kurátorkou:
9. 12. 2021 od 15.00, 11. 12. 2021 od 15.00, 29. 1. 2022 od 15.00