Julie Kopová (nar. 1995) je čerstvá absolventka pražské Akademie výtvarných umění, na které prošla postupně ateliéry malby Jiřího Sopka, Roberta Šalandy a Vladimíra Skrepla (2021). Svobodně a velkoryse zachází s prostředky tradičních výtvarných médií malby a kresby a čistě výtvarným jazykem v jeho abstraktní formě artikuluje své úvahy o stavu bytí. Prostřednictvím specifické barevnosti a dynamického gesta zachycuje přítomnost okamžiku a současně se snaží postihnout prostor v jeho univerzálnosti. Východiskem pro zkoumání jeho neohraničenosti jí byla krajina. Poprvé tematizovala prostor prostřednictvím kresebných linií olejovým pastelem dynamicky prostupujících malbu ve své diplomové práci nazvané -∞/+∞ (Minus nekonečno plus nekonečno), nejzřetelněji v jednom z osmi obrazů série, v monochromatickém obraze nazvaném Buzz (Bzučení). „V kontextu tohoto abstraktního tématu bych chtěla zkoumat kontrast mezi pojmy maxima a minima, plnosti a prázdnoty na individuální i společenské úrovni, vyjadřující jejich vztah k myšlence nekonečna,“ charakterizuje svoji první velkou práci Julie Kopová. Abstraktní prostor zde navíc definuje zvukem/hudbou, kterou zkomponovala jako součást cyklu. Hudba jako nejabstraktnější ze všech druhů umění má v procesu zkoumání prostorových hranic u Kopové výlučné místo. Vstupuje přímo do autorčiných kreseb v podobě rytmu barevných linií a shluku čar. Na předchozí práce Kopová navázala v posledním roce sérií velkoformátových kreseb olejovým pastelem na papíře nazvanou Hybrid Landscapes (Hybridní krajiny). Kresebné gesto, vyjádřené zde často až se znepokojivou barevností, určuje (překračuje) prostor pomocí pohybu – tedy plynoucího času – a kontrastuje s prázdnem bílého papíru. „Zkoumám maximum a minimum metaforicko-abstraktním způsobem a věnuji se malířské vizualizaci rytmu, který je nedílnou součástí hudby i poezie,“ komentuje autorka tuto část své tvorby. Silná emotivní a spontánní rovina udává náladu výsledného díla, kterou vystihují i názvy děl (udává je výhradně v angličtině). Přítomný neklid vypovídá o vnímání světa.