Kutnohorská iluminace, (před rokem 1500)
malba temperou a kvašem na pergamenu, 643
× 442 m

Středověká iluminace, zachycující dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře, je vyříznutým titulním listem (frontispisem) z dnes neznámé chorální knihy. Až do roku 2009 byla iluminace známa odborné veřejnosti pouze z černobílé reprodukce poprvé publikované v roce 1929. Přestože nebyla v průběhu následujících let nikdy veřejně vystavena, byla znalci vždy považována za jednu z nejvýznamnějších iluminací vzniklých na sever od Alp. Kromě neobvykle velkých rozměrů přitahoval pozornost především její světský námět, který nebyl v dobové umělecké produkci obvyklý. 

Autorství listu bývá v odborné literatuře připisováno okruhu pražské dílny Mistra Matouše, který je znám z přípisu a iniciál v tematicky příbuzném Smíškovském graduálu. Působení dílny v Praze je doloženo v posledních patnácti letech 15. století. Dílně Mistra Matouše je připisován rovněž tzv. Kutnohorský graduál, který je klenotem sbírek Rakouské národní knihovny ve Vídni. Titulní list tohoto graduálu rovněž zpodobňuje téma těžby a zpracování stříbrné rudy a byl po formální i umělecké stránce předstupněm či východiskem této iluminace. Oproti staršímu „vídeňskému“ listu je iluminace po formální, kompoziční, umělecké i obsahové stránce pokročilejší. Námětově je rozšířena o další fáze zpracování stříbrné rudy: tavení
a slévání v hutních pecích a práci mincířů. Na rozdíl od staršího listu jsou jednotlivé scény důmyslněji vzájemně komponovány. Lidské postavy jsou méně schematické, zachycené se smyslem pro živý detail i pohyb. Místy se dokonce prozrazuje umělcovo tíhnutí k žánrovému líčení, cit pro komično a mravoličný detail.

Předpokládá se, že chorální kniha, ze které pochází tento titulní list, byla objednána přímo pro jeden z významných kutnohorských kostelů. Donátorem či objednavatelem musel být bohatý kutnohorský měšťan nebo představený některého z místních cechů. Rovněž další osudy iluminace jsou obestřeny tajemstvím a dohady.

List mohl patrně být roku 1590 darován Petrem Vokem z Rožmberka spolu s již zmiňovaným Smíškovským graduálem Ferdinandu Tyrolskému.
V roce 1920 byl identifikován v soukromé sbírce ve Vídni. Od té doby
až do jeho senzačního objevení v aukčním katalogu společnosti Sotheby’s – byl považován za nezvěstný.

Po více než pěti stoletích se Kutnohorská iluminace v roce 2009 vrátila zpět do Kutné Hory.

Vzácnost a křehkost tohoto jedinečného uměleckého díla omezuje dobu jeho vystavení na pouhé dva dny v roce. GASK proto vyšel vstříc zájmu odborné i laické veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii – faksimile Kutnohorské iluminace, vytvořenou ateliérem Kostlán, barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu.

V Galerii Středočeského kraje si mohou návštěvnici prohlédnout faksimile opět od 1. dubna do konce října 2023. Součástí expozice je nově i dokument o vytvoření této faksimile.