Tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, variabilností a nezatíženým, přesto však podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa. Senzitivního diváka vrací autorka prostřednictvím svých děl do dětských let. Žensky jemně a nenásilně v nás probouzí tu prastarou neodolatelnou chuť experimentovat, objevovat a překračovat vytyčené hranice, opouštět zaběhnuté stereotypy. Její obrazy se stávají interaktivními hracími plochami, kde se můžeme spolupodílet na formování příběhu, bláznivě poletovat nebo zkoumavě a s těmi nejvážnějšími úmysly tvořit vlastní pravidla, a přetvářet tak realitu k „obrazu svému“.

Výstava Baletka s plnovousem navazuje a částečně se i prolíná s předchozím výstavním projektem Neboj Karlín, který se uskutečnil v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Ve starší sérii soustředila umělkyně svou pozornost na výraznou pražskou čtvrť – Karlín. Čerpala z vlastní zkušenosti jeho obyvatelky, která pozorovala proměňující se charakter dříve dělnické, továrenské lokality. Zachycovala typická karlínská místa, jako jsou Kasárny, Přístav, Invalidovna, Karlínský tunel, Negrelliho viadukt nebo kavárna Divoké matky. Pokusila se zachytit sociální pestrost i architektonickou bohatost Karlína. Při svých toulkách se skicákem a fotoaparátem si všímala míst, kde se ještě na chvíli zastavil čas. Fascinovaly ji autentické industriální budovy a zákoutí i historické stavby, které jsou však neúprosně pohlcovány novými developerskými projekty bezduchých kanceláří obludných rozměrů. V některých případech ovšem dala revitalizace architektury vzniknout novým, vřelým a kultivovaným centrům s inspirativní atmosférou.

Tato rozporuplnost a jistá diverzibilita se promítá i do karlínské sociální skladby, což Michaela Petrů také s velkou dávkou imaginace a malířské stylizace zachycuje na svých plátnech. Nejnovější tematický cyklus obrazů Baletka s plnovousem rozpracovává detailněji tuto různorodost sociálních vrstev dnešní společnosti, a to nejen v Karlíně. Zajímají ji konvence a stereotypy motivací, tužeb a cílů jednotlivých mainstreemových skupin i bohémských subkultur. Malířka zesměšňuje jejich honbu za maximálním vytěžením všech příležitostí tady a teď. Na jedné straně groteskně vykresluje solidní podnikatele a na sto procent výkonné managery prahnoucí po vrcholných postech, kteří pak své volnočasové aktivity tráví se svými rodinami či milenkami v předražených resortech „exotických rájů“. Na druhé straně předvádí bizarní hipstery a bohémy hédonicky hltající obskurní večírky a nikdy nekončící party v divokém rytmu beatů s nasamplovanou láskou pro všechny.

Prolínání komerční a alternativní zóny, míšení trendů, módy a stylů, to všechno tvoří „theatrum mundi“, které malířka zobrazuje se shovívavostí a nadhledem. Přizpůsobuje tomu i formální, technologické zpracování obrazů. Opět kreativně kombinuje „klasickou“ akrylovou či fluorakrylovou malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a díky tomu vytváří jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně mozaiku i přirozený chaos a variabilitu města. Inovativně využívá také street-artovou techniku „Stickers Art“, jež umocňuje živelnost a nespoutanost pulzující metropole.

Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK s jemně ironizujícím a kritickým podtextem – v monumentálních i intimnějších formátech – autorsky reaguje na výstavní prostory galerie. Prezentovaná koncepce tak seznámí návštěvníky v plném rozsahu se širokým záběrem a mnohovrstevnatostí neotřelého uměleckého projevu Michaely Petrů.

Veronika Marešová