Galerie Středočeského kraje (GASK) představuje výstavu Michala Škody / Kontinuální doteky. Jde o autorskou instalaci autora, která tvoří v prostorách GASK koncepčně uspořádaný celek, jehož pomyslným středem jsou deníkové záznamy, které se propisují do definitivních kreseb. Škoda vede dialog s prostorem a prostředím jak uvnitř svých prací, tak jejich prostřednictvím s konkrétním místem. Kontinuálně zaznamenává místo, okamžiky a události svou vyhraněnou senzitivitou.

Instalace z deníkových záznamů Records z let 2018–2019 reflektuje autorovu každodenní zkušenost. Jednotlivé fragmentymají často osobní význam a odkrývají vnitřní intimitu, nejde však o to je v tomto smyslu dešifrovat. Deníková povaha těchto vhledů-útržků obsahuje stopu okamžiku, bezprostřednosti, ale zároveň odkrývá i myšlenkový proces, tematizující širokou škálu interpretačních možností. Autorovými prostředky jsou nejrůznější techniky od fotografie, kresebné skici či monotypu až po náhodný otisk. Záznamy-skici ukazují cestu myšlení, které neusiluje o definitivní formu. Records představují svého autora v dlouhodobém soustředěném zaujetí. Podobný deníkový charakter vizuálních záznamů každodennosti mají autorské knihy, které Michal Škoda vytváří už od roku 1996.

Paralelně vznikající kresby (soubor vystavených kreseb vznikl na rezidenčním pobytu autora ve Vídni v roce 2018) oproti tomu vyznačuje úsilí o jasně strukturovanou formu. Promítá se v nich dlouhodobý autorův zájem o architekturu a především o její humanistický rozměr. Autor své kresby považuje za esenci, zobrazení jádra věci. Zatímco deníky reflektují záznamy v čase, zde se časový aspekt ve své aktualitě a prchavosti vytrácí. Tvůrčí proces se stává meditací svého druhu. Minimalizovány jsou i výrazové prostředky. Forma je rozváděna do plochy a vyhýbá se perspektivě. Třetí, prostorový rozměr je jen pocitový, otevírá se pouze určitému náhledu a vhledu. Struktura jako taková zjevuje přítomnost člověka. Podstatné je to, co je neviditelné. Nebarevná škála od bílé po černou, uplatňovaná v kresbách, koresponduje s černobílou fotografií využívanou v denících, a vlastně tak stínuje skutečnost.

Nejintenzivnější dialog s (výstavním) prostorem vede autor v místnosti Blackbox, v níž připravil site-specific instalacize svých starších deníkových záznamů, založených zejména na fotografii související s uzavřeným cyklem Čas a prostředí (20112017). Zde se časové vrstvy překrývají s okamžikem přítomnosti.

O výstavě Kontinuální doteky hovoří Michal Škoda na videu ZDE.