Rufina Bazlova (*1990, Hrodna, Bělorusko) je umělkyně, ilustrátorka a scénáristka. Vystudovala Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Katedru alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty DAMU v Praze, dlouhodobě působí na české výtvarné scéně. Používá tradiční řemeslnou techniku vyšívání jako vyjadřovací médium v protestní ironizaci totalitní moci, představované především „posledním evropským diktátorem“ Alexandrem Lukašenkem. V současné době Rufina Bazlova pracuje na participativním uměleckém projektu věnovaném politickým vězňům v Bělorusku s názvem #FramedinBelarus, který koncipovala a realizuje ve spolupráci s kurátorkou Sofiou Tocar. Projekt vzniká za finanční podpory EU4Culture. O tomto mezinárodním projektu autorky napsaly:

Počet oficiálně uznaných politických vězňů v Bělorusku v současné době dosahuje více než 1 500 osob. Cílem projektu je vytvořit portrét každého nezákonně odsouzeného občana tradiční běloruskou technikou výšivky červenou nití na bílém pozadí, a zaznamenat tak významnou epochu běloruských dějin lidovým kódem – ornamentem. Účast v projektu je gestem tvůrčí solidarity, které umožňuje jednotlivcům symbolicky podpořit ty, kteří jsou postiženi státním režimem, a sdílet jejich příběhy pomocí netradičního nástroje politického protestu – křížkové výšivky. Proces vyšívání je dlouhý a meditativní zážitek, který umožňuje účastníkům soustředit se na své myšlenky a pocity k určitému odsouzenci. Vytvořením portrétu politického vězně účastníci obětují svůj čas jako projev solidarity. Již více než 600 lidí po celém světě se stalo „velvyslanci“ projektu a vyšívají portréty politických vězňů samostatně nebo ve skupinách. Finální podobou projektu bude kolektivní plátno všech portrétů, symbolizující prolínání politických událostí a lidských osudů. Projekt je pokračováním série Historie běloruské vyžyvanky, kterou v roce 2020 – 2021 vytvořila Rufina Bazlova, a je veden uměleckou skupinou Stitchit. Prostřednictvím kolektivního tvůrčího procesu projekt #FramedinBelarus umožňuje jednotlivcům projevit nesouhlas s nespravedlností a solidaritu s politickými vězni v Bělorusku. Představení projektu #FramedinBelarus v GASK je projevem podpory demokracie, která je v dnešní Evropě na mnoha místech (a v mnoha ohledech) ohrožená. Zároveň dokazuje schopnost „skromných“ tvůrčích médií vyjadřovat se k závažným otázkám současné společnosti. Sledujeme tu, jak „nitě odporu“ propojují obyčejné lidi a inspirují je k neobyčejným činům etické i ryze osobní pospolitosti.

Více o projektu Framed in Belarus si můžete přečíst ZDE.