Pavel Tichoň (*1980) připravil dvě site-specific instalace, které jsou zasazeny do prostoru jezuitské koleje. Jeho práce je intuitivní a zároveň interdisciplinární povahy: je provázána s dějinami, mýty a filosofií. Instalace, která je umístěna do barokních lázní, je inspirována starověkou věštírnou v Delfách, ale také současnou potřebou člověka ujišťovat se a hledat odpovědi v denním horoskopu. Zahlcenost čísly, slovy, znaky, ale i nedostatek času a prostoru člověka nejen uzavírá a omezuje, ale i diktuje, kdy a kde musí být. Tato zkušenost je nám známá především z úřadů a veřejných institucí, kde terminál vyjede lístek s pořadovým číslem a předpoví nám, kde je naše místo. Výstava Nevědoucí nevědění je určována vizualitou a obrazotvorností textu. Tichoň text převádí do novodobé věštírny, jejíž výroky jsou vyobrazeny na LED panelu nebo na světelných boxech plných vyprázdněných, nicneříkajících až nesmyslných hesel, které pozorovatele přesto zasáhnou.