Dalším významný projekt s názvem „Tváře expresionismu (1905–1925)“ pořádá GASK ve spolupráci s Galerií Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ve Slovinsku a pod záštitou Velvyslance Slovinské republiky J. E. Leona Marca. Představí díla německých, českých a slovinských expresionistů z českých, slovinských i německých sbírek. Česká veřejnost bude mít poprvé možnost seznámit se s tvorbou slovinských umělců, z nichž převážná část studovala v Praze (např. Božidar Jakac, France a Tone Kralj), ale současně je ovlivnilo i německé prostředí, zejména Drážďany a Mnichov. Koncept slovinských autorů Roberta Simoniška a Gorana Milovanoviće představí malby, grafiky a sochy stylově různorodých umělců, reprezentující »iracionální« a »disharmonický« expresionismus, který pronikal do všech sfér umění. V deformovaných zpodobněních skutečnosti se zrcadlí archetypální ideje, odraz frenetické doby a existenciálního rozpolcení mladých umělců, kteří kladli důraz na pocity a soustředili se na hledání autentického, dramatického výtvarného výrazu. Tito umělci tvořící jak v kulturních centrech, tak v provinčních oblastech, radikálně a kriticky reagovali na dobu, již poznamenala první světová válka, industrializace a růst měst. Jejich základní životní pocit vnímá dnešní divák nejen jako tíseň a strach, ale i naději. O všech lze říci, že výtvarnou tradici i avantgardu chápali různě a jejich díla silně ovlivnila pozdější uměleckou tvorbu. Jejich práce budou českému divákovi představeny v tematických okruzích Krajina, Sociální motivy a válka, Umělec ve městě, Portrét a autoportrét, Náboženské motivy a Alegorie. Tento inovativní koncept nerozděluje tvůrce podle geografického či chronologického principu, nýbrž dává do souvislostí ideové prvky a univerzální obsahy děl přesahující národní specifika. Na výstavě budou svými grafickými pracemi zastoupeni autoři jako jsou Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, Käthe Kollwitz, z Čechů pak svými obrazy Emil Filla, Bohumil Kubišta a další.
Od osamostatnění Slovinska (1991) je tato první výstavou moderního umění, která se zabývá česko – slovinskými vazbami a přispívá tak k dalšímu mapování středoevropského prostoru.